M. Mustafa Mucaz

Düşüncelerimizin dünyamız üzerindeki etkileri, etkilerin tekrar dünyamıza verdiği tepkiler… Etki tepki yasası… Sonunda geldiğimiz nokta şu: Sistem sistem , aşama aşama 3.Dünya savaşının eşiğine geldik... Buna yeni dünya düzeni diyebilirsiniz.…...
Üç şey ki hayret verir insana: Yok-iken var-olan Âlem, Âlem’den var-a-gelen Âdem; Âdem’den suret bulan söz/mana…-    Âşık Paşa Bazen bir kitap okursun, hayatım boyunca böyle bir eser okuyamam dersin. Bir…...
Neden tarihin alfabesi? -Çünkü bize lazım olan şey bu! Salt bilgi ile bir yere varılsaydı, bugün Türkiye’de yüzlerce vakıf, yüzlerce kitap ve neşriyat var. Var var da sonuç: Hem ahlaki…...
“Göçtü kervan, kaldık dağlar başında…” Yunus Emre Geleceği ve geçmişi birbirine bağlayan şey inaçtır. Geçmişe inanmak veya geleceğe inanmak. Bunlar tahtaravallinin iki ucunu dengeleyen hayatımızdaki önemli kavramlar… Bir veliden: “Evvala…...
Bir masal değildi Hele faraziye hiç! Servet Turgut TARİH VE USÛLÜ İzmirli İsmail Hakkı; “Tarih, milel (milletler) ve akvamın (topluluk, kavim) hayatlarını teşkil eden vekâyi’i (olaylar) bildirir.” Fatih Şeker; “Tarihin…...
     Dedi ki: İlkokulu bitirdim babam beni Kuran-ı Kerim okutacak alfabe bulamadı. Yoktu evladım! Ne kadar Osmanlıca, Arapça eser varsa yaktılar. Babam camide beş altı kanadı kopmuş eski bir Kuran’ı…...
Ey eski ölüler kalkın mezardan Dünyayı bir daha görün de gidin On günler mi berbat yoksa bugün mü Biz değil...Siz karar verin de gidin.  Abdurrahim Karakoç   Son 300 senelik…...
TARİH’TE MEVHUM VE MEFKURE Mevhum; arapça “vehm” kökünden, aslı nesli olmayan bir şeyi zannetmek. Mefkure; yine arapça “fikr” kökünden, düşünmek, daha açık manasında fikr etmek. Mevhum kavramında toplumsal ve ailesel…...

Dergiler

Servet Turgut'un Kaleminden

© 2022 Seriyye Dergisi