Tarihin Alfabesi - 8

Yazan: 05 Aralık 2022 954

Düşüncelerimizin dünyamız üzerindeki etkileri, etkilerin tekrar dünyamıza verdiği tepkiler… Etki tepki yasası… Sonunda geldiğimiz nokta şu: Sistem sistem , aşama aşama 3.Dünya savaşının eşiğine geldik...


Buna yeni dünya düzeni diyebilirsiniz. 3.Dünya savaşı diyebilirsiniz. Milyon tane makale, bin tane görüş veya yüzlerce tartışma programı görebilirsiniz… Ama mesele bu değil, mesele çok başka !..


Bir hedefe atış yapacağınız zaman, iki gözünüzü birden açarsanız hedefi şaşırırsınız. İster ok atın ister bazuka… Bugünü anlamak yani idrak edebilmek için tarihe bakmak gerekli… Yani bugünün yaşanan tarihi için, dünün yaşanmış tarihine bakabilmek. Çift bakışlı bir iş… Tek gözü kapatıp diğer gözümüzle ateş edebilmek… Bu nasıl olur?


Tarih okumak vakaları ezberleyip malumatfuruşluk yapmak değildir. Edebiyat bilmek şiir ezberleyip insanlara okumak değildir. Dinin temel umdelerini bilmek, hoca olmak demek hiç değildir. Liste uzar gider…


Dünya 100,200 veya 300 sene önce sınırlar ile çevriliydi. Çin sınırı içinde Çin kültürü, mutfağı ve en önemlisi Çin düşüncesi ile çevrili. Hakeza Hindistan, Türkistan ve Rusya havzası kendi kültürü, mutfağı ve düşüncesi… Buna Anadolu ve Avrupa’yı ekleyebilirsiniz.


Şimdi ise sınırlar kalktı. Düşünce sınırları devreye girdi. Fertlerin düşüncesinin yoğunlaştığı yerde o düşünce yapısındaki ülkenin kıtası bulunuyor. Misal: New York’ta Çin mahallesi… Almanya’da Türk mahallesi… Mevzumuzu sadece mahalleye indirgemeyelim. İngiltere’de şeriat mahkemesi… Düşüncelerin yoğunlaşıp cemiyet kurduğu her mekân böyle…


Bu nasıl olur? Kısmından buralara geldik. Özetleyelim: Artık sınır yok, düşünce var. Her an bir değişim ve dönüşüm kılık kıyafet, telefon, televizyon, şehirler, yollar, mahalleler ve en önemlisi düşünceler… İşte tam bu noktada:

Bu dünya artık atın sırtında Bizans kalesini gözleyen hilal bıyıklı Osmanlı akıncısının dünyası değil… Bu dünya Abdulhamit hanın bastonuyla şekil verdiği dünya değil… Sırf bu yüzden iyi nişan alabilmek için bütün bu dünyaya gözümüzü kapatıyoruz. Ve bir önceki yazımızda sorduğumuz soruya cevap olarak ateşliyoruz. İSLAM TARİHİ NEREDE?


Önderimiz: Fahri Kainat (s.a.v) … İzimiz ve çizgimiz: Ashabı Kiram…Zamanımız: Ahir zaman… Düşünce ve fikrimiz: Yalınız İslam… Mekanımız: Anadolu… Gönlümüz: Mekke… Aşkımız: Medine… Tutkumuz: Kudüs… Tarihimizin özü ve özeti burada… Yazımızın girişinde bir ifade vardı. Onu değiştirelim: Amma mesele bu! İlla mesele bu !..


Eskiden çocuklara ezberletilen bir ilahi vardı: 571’de bir güneş doğdu… Ah ! O çocuklar büyüdü. Keşke sadece bu ilahiyi okutacaklarına, peygamberimizin hayatını bütün şekilde öğretselerdi. Misal: Üstadımız Necip Fazıl’ın Çöle İnen Nurunu, peygamber halkasını, Doğru Yolun Sapık Kollarını ve Hz. Ali eserlerini okutsalardı. Amma bize bunların hayalini bile yasak ettiler. Yasaklı Rüyalar…


Fakat biz bu hataya düşmeyeceğiz, Üstat Necip Fazıl’ın bu büyük emeğine dipnot ve şerh düşen Servet Turgut’un Gaye İnsan ve Ufuk Peygamberi eserini çocuklarımıza, gençlerimize ve büyüklerimize tanıtacağız. Tanıtılmalı ki düşünce kıtaları iğdiş edilmek istenen ve iğdiş edilmiş. Anadolu insanımıza İslami Büyük Doğu adımlarının devamı olan İslami Seriye adımları ile toplumun her alanında, fikir ve düşünce de temizlenmek ve temizlemek… İnşallah… Sorumuza dönelim tekrar: İslam tarihi nerde?

İşte İslam tarihi burada!

5.tarihin.alfabesi.8.2

Dergiler

Servet Turgut'un Kaleminden

© 2022 Seriyye Dergisi