Öğrenilmiş çaresizlik, belli bir durumda sürekli olarak olumsuz tepki alma deneyimi sonucunda ortaya çıkan başarısızlığı kökten kabullenme durumudur. Başarısızlığı kabulleniş öylesine güçlü bir psikolojik etkidir ki bazen başarısızlığın önündeki tüm...

Neden tarihin alfabesi?

-Çünkü bize lazım olan şey bu! Salt bilgi ile bir yere varılsaydı, bugün Türkiye’de yüzlerce vakıf, yüzlerce kitap ve neşriyat var. Var var da sonuç: Hem ahlaki...

“Yaşanmaya Değer Hayat” Anlayışını Kaybetmek…

Bir milletin gençliği, o milletin değerlerini yansıtan aynasıdır. Ve o aynanın paklığı nispetinde o değerler aynaya yansıyacaktır. Değerler dediysek, o milletin neye değer verdiği, neyi...

Farsçadan Türkçeye geçmiş sadelik kavramı, süs ve gösterişten uzak olmak manasına gelir. Süs ve gösteriş­ten uzak denildiğinde akılda ilk canlandığı gibi sadelik yalnızca giyim, kuşam gibi zahire yönelik değildir. Ha­yatın...

Şu meşhur kral çıplak hikayesini bilirsiniz. Hikâyeden çıkarılacak o maruf hisseyi de… Nedendir bilinmez hikayedeki o kral hep bir mazlum gibi görünür gözümüze… Düşünün ki, bu kral bir terzinin hilesine...

Size bu topraklardaki en tesirli sözcüklerden birini söyleyeyim mi sevgili okur? O sözler, o sözler öyle efsunludur, öyle etkilidir ki! Nice yiğitler bu sözleri işittiklerinde dizlerinin bağları çözülür, gebe kadınlar...

Şüphesiz ki ilk taşı atacak olan kişi içimizde değil. Ama biraz iyimser bir tabloyla sonlara da kalmayız gibi. Öyle ya günahkarlıkta ilk sıradaki Ebu Cehil, günahsızlar sıralamasında taşı atacak olsa...

Bayram günüydü. Kurbanlarımızı çoktan kurban etmiştik Allah (c.c) için. Yetiştirdiği hayvanları pazara satmaya götüren çok değerli bir âlim büyüğümle bayramlaşmak, ona yardım etmek ve de onun duasını almak için kurban...

Son Tweetler

"Çetrefilli Sevdamız" Derken - Servet Turgut Seriyye Dergisi - Sayı 47 https://t.co/JGFABpKApw
Bildik Şeytanî Kıskaç! İran,Taliban'a Karşı IŞİD'le... - Servet Turgut Seriyye Dergisi - Sayı 47 https://t.co/3GHQdLFKGA
Ne İstiyorsunuz? - Servet Turgut Seriyye Dergisi - Sayı 47 https://t.co/YbOB6WCfOK
Takip Et Seriyye Dergisi on Twitter

Dergiler

Servet Turgut'un Kaleminden

© 2022 Seriyye Dergisi