Fıkhî mezhepler, İslami ilimlerle ilgilenmeyen pek çok kişi için anlamlandırması zor bir konu. Mezhebin ne olduğu, neden farklı mezheplerin olduğu ve bunlara neden uyulması gerektiği, haklarında bilgi sahibi olunmadan cevap...

Siyasi, iktisadi ya da toplumsal davranışlar ve yorumlar insanların itikad/inanç dünyasının dışavurumundan ibarettir. Çağımızda bu faktörlerin inançtan ayrı ve profesyonel(!) bir şekilde icra edildiğini söylemek yine bu faktörlerin iç yüzünü...

Süleymaniye Külliyesi, hepimizin gördüğü veya duyduğu Koca Sinan’ın şehr-i İstanbul’daki muazzam eserlerinden biri. Bu külliye, birçok farklı bölümden oluşmakta... Fakat bizi cezbeden bir kısmı var ki onu görmeden Sinan’ın taşa...

Teknolojinin büyük ivmeli gelişimiyle paralel olarak hayatımıza birçok yeni kelime girmeye başladı. Bu giren kelimeler kimi zaman insanlar tarafından benimsenip yaygın olarak kullanılırken kimi zaman ömrü pek uzun olmadan yok...

Son zamanlarda gündeme düşen eksantrik olaylar silsilesinden göz ardı edilen bir husus var. Mahir Ünal'ın tard edilmesine sebep olan "Harf İnkılabı". Sabık grup başkanvekilinin azline sebep olan bu mesele aslında...

İnsan, tabiatı icabı en fazla birkaç alanda uzmanlaşabilir. Birkaç alanda uzmanlık dahi o alanların birbirlerine çok mugayir olması durumunda son derece zordur. O alanların içinde müşterek birkaç yer olması durumunda,...

Cenabı Hakk, mutlak doğruları ve güzeli kelimelere pay etmiştir. Hakikati örseleme ve üzerini örtme maksadına matuf cinayetler de kelimeler üzerinden gerçekleşir. Evvela kavramların namusunu kirletme propagandasıyla gönüller ve zihinler iğdiş...

Dersimizin konusu: Anayasa hukuku

Türkiye Cumhuriyeti anayasası madde 68 ve 69, bu iki madde içideki birkaç paragrafla yaklaşık üç küçük sayfayı kaplıyor. İçinde geçen siyasi partilere üyelik kısmında siyasi partiye...

Servet Turgut'un Kaleminden

Dergiler

Son Tweetler

"Nemrut'u Devrilmemiş İbrahim'in Elinden Baltasını Almak! O İbrahim, Müslüman Anadolu Halkıdır!" - Servet Turgut… https://t.co/p886rg5SX8
Seriyye Dergisi 50-51. Sayı Takdimi: https://t.co/i4Zhm029qS
"NEMRUT'U DEVRİLMEMİŞ İBRAHİM'İN ELİNDEN BALTASINI ALMAK! O İBRAHİM, MÜSLÜMAN ANADOLU HALKIDIR!" Manşetini kapağı… https://t.co/ABW96FypHt
Takip Et Seriyye Dergisi on Twitter
© 2022 Seriyye Dergisi