Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm,

hepsi âlemlerin rabbi olan Allah içindir.”

-En’am Suresi, 162-

“Bir komünistin şahsi hayatı yoktur.” der Lenin. Hani şu, Komünizm ideolojisini hayata tatbik ederek pratize...

“Cehaletle savunulan dava kaybetmeye mahkumdur.”

Günümüze çağlar ötesinden sarkan, Hakikatlerin hakikati İslam’ın nuzülünden beri Ashabı Kiram hazeratı içinde hepsinin sahip olduğu temel keyfiyetlerin cem’i olan tasavvuf…

En ulu dağların zirvelerindeki...

Unutmak… Allah’ın insana bahşettiği ihsan ve imtihan. Bu duygu kimine bir ihsan, kimine imtihan. Bir nesnenin, bir mefhumun, bir duygunun iyiliği veyahut kötülüğü nerede ve nasıl kullandığına göre değişir. İnsan,...

Anadolu’daki gayri-Sünni çevreler nasıl teşekkül etmiştir ve bu zümrelerin “heteredoks” terimi ile ifade edilmesi uygun mudur?

1.anadoludaki.gayri.sunni.cevreler.1

Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan’ın 11.yy’da Bizans’ı yenerek Türklere Anadolu topraklarını açmasıyla ve ardından 13.yy’da Moğol...

15 Eylül 2021

LÂ, Arapça’da kelimenin başında kullanılabilen bir nefy edatıdır. Cevap yerine veya yersiz inkârda kullanılır. "Yoktur, değildir" manalarına gelmektedir.  

Fakat “L” sözcüğünün ifade ettiği anlamı yalnız bundan ibaret saymak, bu kelimenin...

Kendisine merak duygusu bahşedilen insan, yaratıldığı günden bugüne etrafındaki nesneleri anlamlandırma çabası vermekte… Gökyüzünde gördüğü yıldızdan yeryüzünde gördüğü herhangi bir taşa kadar hepsi… Bunların ne olduğunu ne işe yaradığını veya...

İltica

15 Eylül 2021

Güzel ve güzele dair her şey O’nun yansıması,

Marifetullahın şiir hali...

Yer ve gök ancak senin teşrifinle dimdik, hala elif gibi,

Rüzgar sesini yüklenmenin, mübarek saçlarında gezinmenin havasında,

Ay senin...

Fıkhî mezhepler, İslami ilimlerle ilgilenmeyen pek çok kişi için anlamlandırması zor bir konu. Mezhebin ne olduğu, neden farklı mezheplerin olduğu ve bunlara neden uyulması gerektiği, haklarında bilgi sahibi olunmadan cevap...

Son Tweetler

Muhasebe - Mehmet Fatih Öztürk Seriyye Dergisi - Sayı 35 https://t.co/OOOmnP0ckv
Cehaletle Savunulan Dava - M. Sefai Aydoğdu Seriyye Dergisi - Sayı 35 https://t.co/CfaXK6u5CR
Müslümanın Şahsi Hayatı Yoktur! - Medine Aksema Seriyye Dergisi - Sayı 35 https://t.co/pw1NAnttPd
Takip Et Seriyye Dergisi on Twitter

Dergiler

Servet Turgut'un Kaleminden

© 2018 Seriyye Dergisi