Geçtiğimiz günlerde bir dostumun bazı gençlik teşekkülleri için yorumumu sorması üzerine cevabımı vermem sonrasında bu husus üzerine hayli düşünme fırsatı buldum. Ülkemizin ve geleceğimizin teminatı konumunda olan bu kurum ve...

Yavuz hırsız ev sahibini bastırır diye bir deyimimiz vardır. Özgürlük, eşitlik gibi kelimeleri ağzına dolayıp milleti köşeye sıkıştırmaya çalışan kişilerin bu kelimelerin manalarının hayata yansımasına en çok ket vuran kişiler...

31 Mart vakası, 13 Nisan 1909’da II. Abdülhamid Han’ın tahttan inişi ile sonuçlanan askeri ve toplumsal olaylardır. Yaşanan olaylar Rumi takvime göre 31 Mart 1325 yılında başladığı için bu ismi...

Geçtiğimiz gün sekizincisi düzenlenen Türk Konseyi Devlet başkanları zirvesi hem küresel hem de Asya coğrafyası için birçok açıdan çeşitlilik içermekteydi. Çeşitli üye ve gözlemci devletlerin katılımı ile gerçekleşen toplantı değişik...

Günümüzde muasır medeniyet seviyesine haiz görülen Avrupa(!) Orta Çağda, İslam bilim adamlarının astronomi, coğrafi, fizik gibi muhtelif alanlarda, uzun yıllar süren gözlem ve deneye dayanarak husule getirdiği malumatlarının, ucuz bir...

Soru…

Bir amaç uğruna muhatabına yöneltilen ve yanıt gerektiren söz ya da yazı...

İnsanoğluna mahsus bir eylem…

Aklın ölçü birimi…

İnsanın tükenmek bilmez merakının çocuğu…

Kulaktan gönle inecek yahut inmiş...

Kâinatta hiçbir sahte yoktur ki mukadder oluşu halinde hakikatine gebe kalmasın.

Sahtenin bir özelliği vardır. Uygulama sahasına geldiğinde sahteliğinden mülhem ciddi sıkıntılara duçar olması ve bütünüyle olmasa da bir kısmıyla...

Kâinatta her şey istisnasız, bir nizama tabiidir. Suyun kaldırma kuvveti, yer çekimi kanunu, suyun kaynama noktası, gök cisimlerinin hareketi ilh... Zerreden küreye her şey bir ölçü ile yaratılmıştır. Bu hususta...

Dergiler

Servet Turgut'un Kaleminden

© 2022 Seriyye Dergisi