M. Mustafa Mucaz

M. Mustafa Mucaz

Tarihin Alfabesi - 8

05 Aralık 2022

Düşüncelerimizin dünyamız üzerindeki etkileri, etkilerin tekrar dünyamıza verdiği tepkiler… Etki tepki yasası… Sonunda geldiğimiz nokta şu: Sistem sistem , aşama aşama 3.Dünya savaşının eşiğine geldik...


Buna yeni dünya düzeni diyebilirsiniz....

Üç şey ki hayret verir insana: Yok-iken var-olan Âlem, Âlem’den var-a-gelen Âdem; Âdem’den suret bulan söz/mana…-    Âşık Paşa

Bazen bir kitap okursun, hayatım boyunca böyle bir eser okuyamam dersin. Bir...

Tarihin Alfabesi - 6

18 Eylül 2022

Neden tarihin alfabesi?

-Çünkü bize lazım olan şey bu! Salt bilgi ile bir yere varılsaydı, bugün Türkiye’de yüzlerce vakıf, yüzlerce kitap ve neşriyat var. Var var da sonuç: Hem ahlaki...

Tarihin Alfabesi - 5

07 Temmuz 2022

“Göçtü kervan, kaldık dağlar başında…”

Yunus Emre

Geleceği ve geçmişi birbirine bağlayan şey inaçtır. Geçmişe inanmak veya geleceğe inanmak. Bunlar tahtaravallinin iki ucunu dengeleyen hayatımızdaki önemli kavramlar…

Bir veliden:

“Evvala...

Tarihin Alfabesi - 4

09 Mayıs 2021

Bir masal değildi

Hele faraziye hiç!

Servet Turgut

TARİH VE USÛLÜ

İzmirli İsmail Hakkı; “Tarih, milel (milletler) ve akvamın (topluluk, kavim) hayatlarını teşkil eden vekâyi’i (olaylar) bildirir.”

Fatih Şeker; “Tarihin...

     Dedi ki:

  • İlkokulu bitirdim babam beni Kuran-ı Kerim okutacak alfabe bulamadı.
  • Yoktu evladım! Ne kadar Osmanlıca, Arapça eser varsa yaktılar.
  • Babam camide beş altı kanadı kopmuş eski bir Kuran’ı...

Tarihin Alfabesi - 3

28 Şubat 2021

Ey eski ölüler kalkın mezardan

Dünyayı bir daha görün de gidin

On günler mi berbat yoksa bugün mü

Biz değil...Siz karar verin de gidin.

 Abdurrahim Karakoç

 

Son 300 senelik...

TARİH’TE MEVHUM VE MEFKURE

Mevhum; arapça “vehm” kökünden, aslı nesli olmayan bir şeyi zannetmek.

Mefkure; yine arapça “fikr” kökünden, düşünmek, daha açık manasında fikr etmek.

Mevhum kavramında toplumsal ve ailesel...

Tarihin Alfabesi - 1

30 Aralık 2020

Fikir ve Tarih

Toplumlarda, devletlerde, sistemlerde hegemonyayı kuranlar, kurduranlar, yürütenler, yürüttürenler belirli an’aneleri kaydederler, kaydettirirler. Kayıt altındaki her meseleyi ilmi bir konjonktürde incelerler. Bu incelenen mananın, teorinin, nispi akımın adı...

Dergiler

Servet Turgut'un Kaleminden

© 2022 Seriyye Dergisi