M. Mustafa Mucaz

M. Mustafa Mucaz

Tarihin Alfabesi - 5

07 Temmuz 2022

“Göçtü kervan, kaldık dağlar başında…”

Yunus Emre

Geleceği ve geçmişi birbirine bağlayan şey inaçtır. Geçmişe inanmak veya geleceğe inanmak. Bunlar tahtaravallinin iki ucunu dengeleyen hayatımızdaki önemli kavramlar…

Bir veliden:

“Evvala...

Tarihin Alfabesi - 4

09 Mayıs 2021

Bir masal değildi

Hele faraziye hiç!

Servet Turgut

TARİH VE USÛLÜ

İzmirli İsmail Hakkı; “Tarih, milel (milletler) ve akvamın (topluluk, kavim) hayatlarını teşkil eden vekâyi’i (olaylar) bildirir.”

Fatih Şeker; “Tarihin...

     Dedi ki:

  • İlkokulu bitirdim babam beni Kuran-ı Kerim okutacak alfabe bulamadı.
  • Yoktu evladım! Ne kadar Osmanlıca, Arapça eser varsa yaktılar.
  • Babam camide beş altı kanadı kopmuş eski bir Kuran’ı...

Tarihin Alfabesi - 3

28 Şubat 2021

Ey eski ölüler kalkın mezardan

Dünyayı bir daha görün de gidin

On günler mi berbat yoksa bugün mü

Biz değil...Siz karar verin de gidin.

 Abdurrahim Karakoç

 

Son 300 senelik...

TARİH’TE MEVHUM VE MEFKURE

Mevhum; arapça “vehm” kökünden, aslı nesli olmayan bir şeyi zannetmek.

Mefkure; yine arapça “fikr” kökünden, düşünmek, daha açık manasında fikr etmek.

Mevhum kavramında toplumsal ve ailesel...

Tarihin Alfabesi - 1

30 Aralık 2020

Fikir ve Tarih

Toplumlarda, devletlerde, sistemlerde hegemonyayı kuranlar, kurduranlar, yürütenler, yürüttürenler belirli an’aneleri kaydederler, kaydettirirler. Kayıt altındaki her meseleyi ilmi bir konjonktürde incelerler. Bu incelenen mananın, teorinin, nispi akımın adı...

Son Tweetler

Ak Parti'yi Niye mi Eleştiriyoruz? - Servet Turgut Seriyye Dergisi - Sayı 46 https://t.co/ciON7SrcQK
Enaniyet Ağacını Kurutmak, Baş Olmak Sevdasından Kurtulmak, Ulvi Kavgaya Ulvi Bir Aşk İle Girmek... - Servet Turgut… https://t.co/oM58ltEY0m
Seriyye Dergisi 46. Sayı Takdimi: https://t.co/fnYJPub5pH
Takip Et Seriyye Dergisi on Twitter

Dergiler

Servet Turgut'un Kaleminden

© 2022 Seriyye Dergisi