Emre Aras

Emre Aras

Siyasi, iktisadi ya da toplumsal davranışlar ve yorumlar insanların itikad/inanç dünyasının dışavurumundan ibarettir. Çağımızda bu faktörlerin inançtan ayrı ve profesyonel(!) bir şekilde icra edildiğini söylemek yine bu faktörlerin iç yüzünü...

Şu meşhur kral çıplak hikayesini bilirsiniz. Hikâyeden çıkarılacak o maruf hisseyi de… Nedendir bilinmez hikayedeki o kral hep bir mazlum gibi görünür gözümüze… Düşünün ki, bu kral bir terzinin hilesine...

Evet, belirtmek isteriz ki bu aktaracağımız menkıbe, belleğimizde olan yüzlerce kadim ve çağdaş menkıbeler arasında en sevdiğimiz ve yine bize en çok tesir eden menkıbelerden biridir:

Rivayet o ya…

Bir...

Bu çağda hakikat derdinde olmak, Kaf dağındaki sırrın ardında olmaktan farksızdır. Hakikat namına kalemi kâğıda çalmanız asrın idrakinde, yel değirmenleriyle savaşan Don Kişot olarak belirmeniz için kâfi gelecektir. Heyhat… Muhalif...

"Telefonunu Çıkar"

03 Kasım 2021

Kâinat boşluk kabul etmez… Ne çok söyledik ne çok üzerinde durduk… Fakat, üzerinde durdukça bıkkınlığımız değil, hayretimiz arttı… Bu saf hakikatin tecellisini görmediğimiz ne de az mevzu var… Uzatmayalım… Direkt...

Beklenen Optikçi

16 Ağustos 2021

İnsan günlük hayatını sürdürürken karşılaştığı her eşyaya kendi fikri nispetince bir muamelede bulunur. İnsanın eşya karşısında takındığı tavırdan ve eşyaya yaklaşım biçiminden onun fikir dünyasına sarkmak ve adeta yine fikir...

İlahî hadlere riayet... Kendisine bigâne kalınınca hudutsuz nasiplere malik olmanın da muhal hale geldiği keyfiyet... Ya da yine kendisine bigâne kalınınca hudutsuz azaba duçar olmanın beraberinde geldiği keyfiyet... İlahî hadlerin...

Gaflet halinin belki de insana en büyük tesiri onu olmadık ruhî sıkıntılara sokmasıdır. İnsan bu belalı halin mengenesindeyse eğer, aslî sıkıntısını idrak edemez. Parmağı kırılan adam misali her dokunduğu yerde...

Garip bir çağdayız vesselam... Hakiki hükümlerin evvela insan şuurundan, ona bağlı olarak da fiilinden koparıldığı bir çağ... Korsan dogmaların idraklerimizde hakikati istila ettiği bir hengâmenin içerisinde mustarip bir şekilde önce...

Sonun Sonu

24 Eylül 2020

Dünya zamanın ahirine doğru seyirde... Öyle bir seyir ki bu, başı sonu muhal... Hududa tâbi mesafeler içre namütenahiye devir... Dünya vasıtası içine hapsettiği her yolcuyu vakti gelince beyaz tabelalı istasyonda,...

Page 1 of 3

Dergiler

Servet Turgut'un Kaleminden

© 2022 Seriyye Dergisi