Emre Aras

Türkiye ekonomik, siyasi ve sosyal kargaşaların zemininde hızla seçimlere doğru gidiyor. Bu gidişte demokrasinin, yani kendisine görülmeden iman edilen modern dogmanın panayırında devasa bir sirkin kurulmasının yakın olduğu da malumdur.…...
Siyasi, iktisadi ya da toplumsal davranışlar ve yorumlar insanların itikad/inanç dünyasının dışavurumundan ibarettir. Çağımızda bu faktörlerin inançtan ayrı ve profesyonel(!) bir şekilde icra edildiğini söylemek yine bu faktörlerin iç yüzünü…...
Şu meşhur kral çıplak hikayesini bilirsiniz. Hikâyeden çıkarılacak o maruf hisseyi de… Nedendir bilinmez hikayedeki o kral hep bir mazlum gibi görünür gözümüze… Düşünün ki, bu kral bir terzinin hilesine…...
Evet, belirtmek isteriz ki bu aktaracağımız menkıbe, belleğimizde olan yüzlerce kadim ve çağdaş menkıbeler arasında en sevdiğimiz ve yine bize en çok tesir eden menkıbelerden biridir: Rivayet o ya… Bir…...
Bu çağda hakikat derdinde olmak, Kaf dağındaki sırrın ardında olmaktan farksızdır. Hakikat namına kalemi kâğıda çalmanız asrın idrakinde, yel değirmenleriyle savaşan Don Kişot olarak belirmeniz için kâfi gelecektir. Heyhat… Muhalif…...
Kâinat boşluk kabul etmez… Ne çok söyledik ne çok üzerinde durduk… Fakat, üzerinde durdukça bıkkınlığımız değil, hayretimiz arttı… Bu saf hakikatin tecellisini görmediğimiz ne de az mevzu var… Uzatmayalım… Direkt…...
İnsan günlük hayatını sürdürürken karşılaştığı her eşyaya kendi fikri nispetince bir muamelede bulunur. İnsanın eşya karşısında takındığı tavırdan ve eşyaya yaklaşım biçiminden onun fikir dünyasına sarkmak ve adeta yine fikir…...
İlahî hadlere riayet... Kendisine bigâne kalınınca hudutsuz nasiplere malik olmanın da muhal hale geldiği keyfiyet... Ya da yine kendisine bigâne kalınınca hudutsuz azaba duçar olmanın beraberinde geldiği keyfiyet... İlahî hadlerin…...

Dergiler

Servet Turgut'un Kaleminden

© 2022 Seriyye Dergisi