Ömer Faruk Keskin

Yaratıldığı günden bugüne yaşamını kolaylaştırma çabası veren insan, birçok buluşa imza atmıştır. Bu buluşlardan bir tanesi ise otomobillerdir. Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen otomobiller, insana büyük kolaylıklar sağlamaktadır.   …...
Teknolojinin büyük ivmeli gelişimiyle paralel olarak hayatımıza birçok yeni kelime girmeye başladı. Bu giren kelimeler kimi zaman insanlar tarafından benimsenip yaygın olarak kullanılırken kimi zaman ömrü pek uzun olmadan yok…...
Son günlerde ülkece gündemimizi meşgul eden konulardan bir tanesi anormal derecede artan fiyatlar. Hiçbir sektör fark etmeksizin hemen hemen her sektörde bu durum yaşanıyor. Aldığımız ürünü bir sonraki alışımızda aynı…...
Türk Savunma Sanayii’ndeki yerlileşmenin önemli dönüm noktalarından olan Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında artan çalışmalar özellikle son 20 yılda çok büyük ivme kazandı. Bu çalışmalar, birçok alanda büyük gelişimleri de beraberinde…...
Kendisine merak duygusu bahşedilen insan, yaratıldığı günden bugüne etrafındaki nesneleri anlamlandırma çabası vermekte… Gökyüzünde gördüğü yıldızdan yeryüzünde gördüğü herhangi bir taşa kadar hepsi… Bunların ne olduğunu ne işe yaradığını veya…...
Günümüz dünyasında var olan toplumsal problemlerimiz içerisinden bir tanesi de hiç şüphesiz komşuluk ilişkileridir. Bundan dolayı komşuluk ilişkileri üstünde durulması gereken ve nefs muhasebesi gerektiren, kaybetmeye yüz tutmuş değerimizdir. Televizyonlarda…...
Milli Teknoloji hamlesi için dönüm noktalarından biri hiç şüphesiz Kıbrıs Barış Harekâtı olmuştur. Harekât öncesi ve sonrası yaşanan gelişmeler yeni bir dönemin kapılarının açılmasını sağlamıştır. Bu tarihe kadar kendi Milli…...
Dirilişe Karşı Kemalizm Eliyle Engelleniş Dönemi Dönem incelemelerimizin başında Cumhuriyet’in kurulmasıyla başlayıp 1950 yılında Demokrat Parti’nin iktidara gelmesiyle biten süreci ele alıp, CHP eliyle Milli Teknolojimizin nasıl hüsrana uğratıldığını göreceğiz.…...

Dergiler

Servet Turgut'un Kaleminden

© 2022 Seriyye Dergisi