Ağustos / 2021

Türkiye’de mesele konuşmak… Hele Taliban’ı? Zor mu zor iş… İnsanın, meseleyi kavratabilmek için “Allah, Âdem’i yarattı!” gibi evvelin evveli bir girizgâhla işe koyulası geliyor. Histerikli İslam düşmanlarına, kronik laiklere, mefluç...

Fıkhî mezhepler, İslami ilimlerle ilgilenmeyen pek çok kişi için anlamlandırması zor bir konu. Mezhebin ne olduğu, neden farklı mezheplerin olduğu ve bunlara neden uyulması gerektiği, haklarında bilgi sahibi olunmadan cevap…...
Yıllar geçtikçe dünyada ve Türkiye’de popülaritesi değişen, azalan ve çoğalan her mevzu gibi müzik sanatında da son yıllarda ses getiren Rap Kültürü, artık 10 yaşındaki çocuktan 50 yaşındaki amcaya kadar…...
Bildiğimiz üzere vampirler güneş ışığında duramazlar ve bu sebeple de gündüzleri ölülere matuf tabutlarında geçirir ve gece canlanıverirler. Bu manzara ne kadar da modern dünyanın evlerine benziyor. Şöyle bir ziyaret…...

33. Sayımız Çıktı!

25 Ağustos 2021

TAKDİM

Nihayet beklenen oldu, “Hasan, kel!” denince Hasan’ın hışmına uğranabileceği düşünülür de, tedbirli bir lisanla “Kel Hasan!” denir ya hani, Sağlık Bakanlığı da işte böyle bir yolla aşıyı zorunlu hale...

Önce kazuratı parlatıyorlar. Sonra parlatılmış bu kazurata, bizzat kendileri, kurgu bir paylaşımla sataşıyorlar. Bu tek ve ince sataşmadan sonra da o kazuratı, Yecuc Mecuc kemiyetiyle hep birden müdafaaya geçiyor, bu...

Bilim dünyası, konsensüse varmıştı; Covid-19’a karşı etkili bir aşı için asgarî 10 yıla ihtiyaç vardı. Fakat bir yıl geçmeden ilk aşılar piyasaya serpiliverdi. Bundan üç beş ay öncesine kadar aynı...

32. Sayımız Çıktı!

16 Ağustos 2021

TAKDİM

Türkiye’nin düşmanları, yalnız dışarıda değil, içeridedir de… Ve Türki­ye’nin içerideki düşmanları, yalnız CHP merkezli muhalefetten ibaret de değil…

Açıkça söylüyoruz; Türkiye’nin, Türkiye’yi idare mevkiindeki iktidar par­tisinde de, bu parti...

Köpekler çöplük karıştırırken, masumdur… Peynir kapan kargalar, masum… Çöplük, köpeğin helal sofrasıdır… Peynir, karganın taksim edilmiş tahsisatı… Bakmayın siz, karganın ismini hırsıza çıkaran, La Fontaine isimli bir adamın kuru iftirasıdır!...

Norveç dilinde manası “zafere götüren güzel kadın” olan “Siri”, Apple firmasının, yapay zekâlı, sesli-dijital asistanı…  “Hey Siri!” diktesiyle ya da bazı tuşlara basmak suretiyle aktif hale getirilen Siri’nin Türkçe dil...

Son Tweetler

Ak Parti'yi Niye mi Eleştiriyoruz? - Servet Turgut Seriyye Dergisi - Sayı 46 https://t.co/ciON7SrcQK
Enaniyet Ağacını Kurutmak, Baş Olmak Sevdasından Kurtulmak, Ulvi Kavgaya Ulvi Bir Aşk İle Girmek... - Servet Turgut… https://t.co/oM58ltEY0m
Seriyye Dergisi 46. Sayı Takdimi: https://t.co/fnYJPub5pH
Takip Et Seriyye Dergisi on Twitter

Dergiler

Servet Turgut'un Kaleminden

© 2022 Seriyye Dergisi