Duyurular

TAKDİM
 
Yine, yeni bir seçime gidiyoruz… Belediye seçimlerine… Tasavvufî bir değer atfıyla umum kısmının nefs-i emmare gibi en bayağı bir insanîlik mevkiinde olduğunu söyleyebileceğimiz sayısız aday, birçok partiden olarak...

TAKDİM

Dünyamız, bir puthaneye dönmüştür. Ülkemiz de öyle, cemiyetimiz de… Hem meclisimizden mescidimize, pazarımızdan mezarımıza kadar bundan nasibini almayan bir şeyimiz de kalmamış… Her şeyimiz ama her şeyimiz, asli hallerinden...

TAKDİM

Eğer ülkelere türlü insan çeşitleri üzerinden şahsiyet atfedilseydi, galiba Türkiye’ye denk düşen kimse kafası gelgitli deli bir kimse olurdu. Türkiye, bu kadar ucubelik belirten bir ahvalin pençesinde… Kemalizm ile...

TAKDİM

Türkiye’de seçimler oldu bitti. Seçim derken, Türkiye’de seçim, paralel evrende kur­gulanmış seçimlerin “tıpkıbasım”ını, bildik Türkiye’de tutturabilmek mesaisidir. Hani Türkiye’de seçim, soruları cevaplandırmak değildir de, evvela verilmiş cevapları sorulan­dırmaktır. Bunun...

TAKDİM 

Türkiye’yi, fikir yönetmiyor. Fikir, Türkiye idaresinden sürgün edileli asrı geçmiş… Dahası Türkiye’de idare, Türkiye’ye fikir gelmesin, idareye el koymasın diye çaba sarf edici bir miyarda kurulmuş…

Bütün fikrimizle bu...

TAKDİM

2022 miladî yılı bitti, 2023 miladî yılı başladı. Bir şey, içindeyken pek anlaşılmaz. Ondan uzaklaşmak, toplu manzarasına öylece bakmak lazım… Bu şey, Türkiye’dir ve toplu manzarası da, havî olduğu...

TAKDİM

Bütün mafsalları yerli yerinde, ruh ve madde cihazlarının nispet unsurları tam sıhhatli gerçek bir vatanda, devlet ile millet nispeti, dev bir orkestra ile onu idare eden şef arasındaki senfonik...

TAKDİM

Türkiye’de asrı aşkın bir süredir İslam hâkim değil… Kastımız elbette gerçek İslam… Gerçek Müslümanlık, kimin gönlündeyse, o kimsenin yaşam alanında İslam’ın hâkim kılınması arzusu, imanî bir tabiîlik halinde yer...

Page 1 of 7

Dergiler

Servet Turgut'un Kaleminden

© 2022 Seriyye Dergisi