Lezbiyen Voleybolcu Vesilesiyle Edilen Sinsilik!

Yazan: 16 Ağustos 2021 2279

Önce kazuratı parlatıyorlar. Sonra parlatılmış bu kazurata, bizzat kendileri, kurgu bir paylaşımla sataşıyorlar. Bu tek ve ince sataşmadan sonra da o kazuratı, Yecuc Mecuc kemiyetiyle hep birden müdafaaya geçiyor, bu yolla da herkesin onu bir parça yutmasını, yani hazmetmesini sağlamak istiyorlar!

Bu, sosyal medyada icraya konulan ve Türkiye’nin hem yeni dönem “Vurun Kahpeye!” tiradını, hem de “Uyun pisliğe!” talimnamesini ifade eden şeytanlığın diyalektiğidir…

Misliğe böyle küfredebiliyor, pisliği bu yolla yasallaştırabiliyorlar!

İşte buyrun; Ebrar Karakurt isimli “milli” bir voleybolcu vesilesiyle yeniden sahnedeler…

Mezkûr isim, lezbiyenmiş, bunu sosyal medya hesabından, başka bir lezbiyenle sırnaşma resimleriyle alenileştirmiş ve işte bahsettiğim şeytanlık kadrosu da, hep birden şu şekil çığırmaya başlamışlar:

-Siz voleybolculuğuna bakın, cinsel tercihi sizi ilgilendirmez! Aksi halde, defolun Taliban Afganistanı’na!

Dikkat edin; bu cümle gerçekte bu şekilde ve onlar tarafından değil, şu şekilde ve bizim tarafımızdan kurulmaya layıktır:

-Kasıtla voleybolculuğuna bakmayan sizsiniz, voleybol vesilesiyle parlattığınız bir kimsenin eşcinsel olduğunu öğrenince, ona voleybol sımacı vurmak, böylece Anadolu değerleri aleyhine puan elde etmek isteyen de sizsiniz!

Zira birkaç gündür sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine sokulan ve o listeden düşmesine organize bir şekilde izin verilmeyen bu hususta paylaşılan mesajların tamamı, kadın kadına cinsel ilişki yanlısı olarak mezkûr voleybolcuya destek mesajıdır, içlerinde aleyhte paylaşılmış tek bir mesaja rastlamak ise nerdeyse imkânsızdır…

Hani orta yerde tek saldıran yok iken, binlerce müdafaa edenin olması sizce de manidar değil mi?

Cervantes’in Don Kişot’u, hiç bari yel değirmenlerine karşı hücum etmekteydi de, İslam düşmanı histerikli tipler, karşılarında yel değirmenleri kadar olsun hareket eden kimseyi bulamayınca, içlerindeki çarpık ve sapık Don Kişotluğu devreye sokamamakta, böyle olunca da kendi cinsel aletlerinden çatılmış pervanelerini döndürmek ve oraya gene kendi cinsel aletlerinden kurulu mızraklarla saldırmaktan başka çare görmemektedirler…

Olan budur ve her vesileyle İslam’ın “Katiyen haram!” dediği şeylere, her defasında şeytan mührüyle bir vize vurulmak istenmesi de, insanî tavır sergilemeye değil, hayvanî proje tatbikine müteallik bir kurnazlıktır!

Behey, pisliğe mislik serenadı yapan, cinsel alet enstrümanlı mikroplar!

Sizi tanıyoruz!

Erkeği erkekle, kadını kadınla yatağa sokmak mevzuundaki iştahınızın, kıç ve çük algoritmalı bir şaşkınlıktan öte, din ve iman esaslı bir nefretten doğduğunu da biliyoruz!

Son Tweetler

Muhasebe - Mehmet Fatih Öztürk Seriyye Dergisi - Sayı 35 https://t.co/OOOmnP0ckv
Cehaletle Savunulan Dava - M. Sefai Aydoğdu Seriyye Dergisi - Sayı 35 https://t.co/CfaXK6u5CR
Müslümanın Şahsi Hayatı Yoktur! - Medine Aksema Seriyye Dergisi - Sayı 35 https://t.co/pw1NAnttPd
Takip Et Seriyye Dergisi on Twitter

Dergiler

Servet Turgut'un Kaleminden

© 2018 Seriyye Dergisi