32. Sayımız Çıktı!

16 Ağustos 2021

TAKDİM

Türkiye’nin düşmanları, yalnız dışarıda değil, içeridedir de… Ve Türki­ye’nin içerideki düşmanları, yalnız CHP merkezli muhalefetten ibaret de değil…

Açıkça söylüyoruz; Türkiye’nin, Türkiye’yi idare mevkiindeki iktidar par­tisinde de, bu parti idaresindeki devlet kurumlarında da konuşlanmış düşman­ları vardır. Recep Tayyip Erdoğan bu minvalde, şahsında Türkiye düşmanlığı yapılan biridir ama onun düşmanlığını, onu işbaşındayken devirmek emeliyle yürütenlerden başka, bir de ondan sonrasını dizayn etmek şeklinde sürdürenler de vardır…

Bu manada bunlar, muhalefet saflarında bulundukları gibi, Ak Parti safla­rında da bulunmaktadır, siyaset sahasına devlet prizmasının hâlâ derin maktaı­larında konuşlu kimselerce sürülmüş virüslerdir ve maattessüf Ak Parti’de bu virüsleri etkisiz kılacak fikrî antikor seviyesi de yetersizdir, eksilerdedir!

Bu durum, bu virüsleri, Ak Parti’ye aleni karşı oldukları bir cepheden, anın­da Ak Parti’yi idare mevkiine kadar sıçratabilir, hatta bunların sıçratılmışları, sıçratılacağı gün için parlatılanları vardır…

İşte Türkiye’yi ve içinde-etrafında yaşanan hadiseleri, bu sessiz sedasız öldü­rücü ve dümenini çaktırmaksızın döndürücü vasata nispet edin ve gizli tehlike­nin, alenen tehlike diye gösterilen hadiselerin kedisine nispeten, semizli ve kanlı bir sırtlan olduğunu anlayın!

Türkiye yanıyormuş!

Birkaç haftadır, kısır iktidar-muhalefet didişi altında bir yangın pornografi­sine döndürülen ve muhalefetin “İktidar da yanacaksa, varsın yansın Türkiye!” şeklinde bir piçlik, iktidarın da “Her tedbirde mükemmelim! Muhalefet ne di­yorsa, hepsi tersinden doğru!” şeklinde bir hiçlik sergilediği yerde, kurdu kuzu­su, kelebeği gelinciği, çınarı akasyası demeden orman yurdumuzdan gelen sessiz çığlıkla kavruluyor, madde cihetindeki bu yangın avazını, mana cihetimizden de, hem de asrı aşkın bir şumuliyetle duyduğumuzu beyan ediyoruz…

Ah maddede yakılan güzel yurdum ve ah, manada yakılışına asırlık körlükle yaklaşılan garip yurdum!

Seni, yalnız madde cihetinden değil, madde ve mana cihetinden tam bir sevgi ile seviyoruz ki; bu sebeple CHP merkezli muhalefete tam muhalif kesiliyor, Ak Parti merkezli iktidarı da hiçbir yanlışında pas geçmiyoruz!

Bir devirde fitne ve nifak tek geçer akçe mi olmuştur; bilin ki orada kurtarıcı tek fikir diyalektiği şu döviz olmuştur:

-Doğruya doğru, yanlışa yanlış!

Nispeti, ağaca-duvara-insana olanların, kuruyan ağaç, devrilen duvar, ölen insan vakıası karşısında bir gün mutlaka dumura uğrayacakları bir hakikattir ve nispeti, eskimez-pörsümez-paslanmaz bir davaya olanların, kurutulmak is­tendikçe yeşerecekleri, devrilmek istendikçe doğrulacakları, öldürülmek isten­dikçe ölümsüzleşecekleri de bir hakikattir ve bu hakikate imanımız tamdır…

Ve çığlığımız bu sebeple, asli istikametinde devamdadır:

-Doğruya doğru, yanlışa yanlış!

 

Mesaj ile sipariş vermek için tıklayınız>>

Kitapyurdu üzerinden sipariş vermek için tıklayınız>>

Dergiler

Servet Turgut'un Kaleminden

© 2022 Seriyye Dergisi