Melih Mercan

Gökte mavilikten eser yoktu. Mavilik yerini kan kırmızısına bırakmıştı. Sanki kanla sulanan toprak değil de göktü. Havanın kasveti yeryüzüne yayılmıştı. Hava, topların ve mermilerin toprağın üzerine düşüp tozunu kaldırmasıyla bulanık…...
İnsan, tabiatı icabı en fazla birkaç alanda uzmanlaşabilir. Birkaç alanda uzmanlık dahi o alanların birbirlerine çok mugayir olması durumunda son derece zordur. O alanların içinde müşterek birkaç yer olması durumunda,…...
Modifikasyon, biyoloji bilim dalının literatüründe yer alan bir kavramdır. Modifikasyonun tanımıysa şu şekildedir: “Modifikasyon, canlılarda çevrenin etkisiyle meydana gelen ve kalıtsal olmayan özelliklerdir. Çevre koşulları bazı genlerin işleyişini değiştirebilir. Bundan…...
Günümüzde, üzerine yıllardır çalışılan ve yer yer başarıya ulaşmış Kemalist ve Kemalistliğe temayülleri yüksek olan tufeyliler eliyle yürütülen bir şarlatanlık usulü var. Bu tufeylilerin yürüttüğü şarlatanlık usulünün işleyişi şu şekilde:…...
Geçtiğimiz günlerde 20. MEB Şurası’na katılanlarca tavsiye niteliğinde bir karar alındı. Aslında 128 tane tavsiye niteliğinde alınan karar var fakat alınan kararlardan 1 tanesi geri kalan kararlardan 127 tanesini görünmez…...
Her fert gibi biz de gündüz rızkımızı aramaya gidip akşam evimize döndük. Biraz yatağa uzanıp ağrıyan ayaklarımızı dinlendirmeye koyulduk. O sırada, her geçen gün üzerine koyarak giden ve ürkütücü haberler…...
FİKİR VE SİYASET Günü kurtarma siyasetinin çalkantılı durumuna değil; siyaseti inhisarı altına alıp istikamet ve hareket kuvvesi verecek ve kuvveyi fiile tevcih edecek tamamlanmış fikir manzumesine bağlı olmak gerekir. Siyaset,…...
İslam’ın hak din olarak Peygamber Efendimiz’e (s.a.v) bildirildiği zamandan itibaren “İslamiyet yayılmasın, insanlar hak din olarak kabul etmesin, cemiyeti idari, iktisadi, içtimai, siyasi, hukuki ve ahlaki olarak kuşatmasın.” nev’inden muhtelif…...

Dergiler

Servet Turgut'un Kaleminden

© 2022 Seriyye Dergisi