Enes Selim İrez

Zaman, lügatte “Kısa veya uzun vakit az ya da çok süren bölünebilir müddet” anlamına gelmektedir. Dil âlimleri zamanın iki ila altı ay arasında bir müddeti kapsadığını belirtmektedirler. Yılın bazı dönemleri,…...
Feminizm, XVIII. yüzyılda Fransa’da filozoflar ve kadın yazarlarca ortaya atılan ve savunulan, daha sonraki yüzyıllarda başka toplumlarda da yaygınlaşan, kadının siyasal ve toplumsal haklar bakımından erkekle eşit olması gerektiğini öne…...
Dünya, farklı zamanlarda, farklı şahsiyet ve medeniyetlerin hâkimiyeti altına girmiş; bunun neticesinde insanların yaşama biçimlerinde de farklılıklar olmuştur. Bu farklılıkların nedenini zamanın bir dilimi olan çağa bağlı olarak gerçekleştiğini iddia…...
Murâkabe; iç âlemi kontrol etmek, gözetlemek, dikkati belli bir noktaya toplamak gibi mânâlara gelir. Tasavvufta “kalbi ona zarar veren şeylerden korumak, ‘Allah her an beni görüyor, kalbime nazar ediyor.’ idrâki…...
Bilindiği üzere, son yıllarda sıkça dile getirilen ve son olaylardan sonra sosyal hayatın sınırlandırılmasıyla birlikte gündemde olan bir mesele var. İnsanın neler ile mutlu olabileceğini araştıran, bulmaya çalışan pozitif psikoloji.…...
Nur Sûresi 31. ayet-i kerimede Allahu Teâlâ, Mü’min kadınlara ithafen: “Gözlerini haramdan sakınsınlar, iffetlerini korusunlar, açıkta kalanlardan başka süslerini göstermesinler, başörtülerini yakalarının üzerinden bağlasınlar, kendi mahremleri dışında kimseye süslerini göstermesinler.”…...
Kur’an-ı Kerim’de Hz. Yusuf’un (as) kardeşleri tarafından kuyuya atıldıktan sonra yoldan geçen bir kervanın onu bulduğu ve Mısır’da köle olarak satıldığı bildirilmektedir. Hz. Yusuf’un (as) yaşamış olduğu dönem milattan yüzyıllar…...
Peygamber Efendimiz’i (sav) görmüş veya O'nun (sav) bir kez olsun nazarları altına girip iman etmiş müminlere sahabe denilir. Sahabenin, sahabe olmayanlara üstünlüğü ise yıldızların arzda bulunanlara üstünlüğü gibidir. Nitekim Allah…...

Son Tweetler

Çeyrek Müslüman İmalathanesi - Servet Turgut Seriyye Dergisi - Sayı 39 https://t.co/KKVZ7jkBnr
RT @SeriyyeVakfi: Üstadımız N. F. Kısakürek'in ÇÖLE İNEN NUR'u ile Reisimiz S. Turgut'un yeni çıkan 5 ciltlik GAYE İNSAN UFUK PEYGAMBER'ini…
Şef Garson Gazeteciler: "Ne Yazayım Patronuma!" - Servet Turgut Seriyye Dergisi - Sayı 39 https://t.co/4jr9STm6j8
Takip Et Seriyye Dergisi on Twitter

Dergiler

Servet Turgut'un Kaleminden

© 2018 Seriyye Dergisi