Enes Selim İrez

Enes Selim İrez

Süleymaniye Külliyesi, hepimizin gördüğü veya duyduğu Koca Sinan’ın şehr-i İstanbul’daki muazzam eserlerinden biri. Bu külliye, birçok farklı bölümden oluşmakta... Fakat bizi cezbeden bir kısmı var ki onu görmeden Sinan’ın taşa...

Zaman, lügatte “Kısa veya uzun vakit az ya da çok süren bölünebilir müddet” anlamına gelmektedir. Dil âlimleri zamanın iki ila altı ay arasında bir müddeti kapsadığını belirtmektedirler. Yılın bazı dönemleri,...

Feminizm, XVIII. yüzyılda Fransa’da filozoflar ve kadın yazarlarca ortaya atılan ve savunulan, daha sonraki yüzyıllarda başka toplumlarda da yaygınlaşan, kadının siyasal ve toplumsal haklar bakımından erkekle eşit olması gerektiğini öne...

Dünya, farklı zamanlarda, farklı şahsiyet ve medeniyetlerin hâkimiyeti altına girmiş; bunun neticesinde insanların yaşama biçimlerinde de farklılıklar olmuştur. Bu farklılıkların nedenini zamanın bir dilimi olan çağa bağlı olarak gerçekleştiğini iddia...

Murâkabe; iç âlemi kontrol etmek, gözetlemek, dikkati belli bir noktaya toplamak gibi mânâlara gelir. Tasavvufta “kalbi ona zarar veren şeylerden korumak, ‘Allah her an beni görüyor, kalbime nazar ediyor.’ idrâki...

Bilindiği üzere, son yıllarda sıkça dile getirilen ve son olaylardan sonra sosyal hayatın sınırlandırılmasıyla birlikte gündemde olan bir mesele var. İnsanın neler ile mutlu olabileceğini araştıran, bulmaya çalışan pozitif psikoloji....

Hîcapsız Çağ

24 Eylül 2020

Nur Sûresi 31. ayet-i kerimede Allahu Teâlâ, Mü’min kadınlara ithafen:

“Gözlerini haramdan sakınsınlar, iffetlerini korusunlar, açıkta kalanlardan başka süslerini göstermesinler, başörtülerini yakalarının üzerinden bağlasınlar, kendi mahremleri dışında kimseye süslerini göstermesinler.”...

Kur’an-ı Kerim’de Hz. Yusuf’un (as) kardeşleri tarafından kuyuya atıldıktan sonra yoldan geçen bir kervanın onu bulduğu ve Mısır’da köle olarak satıldığı bildirilmektedir. Hz. Yusuf’un (as) yaşamış olduğu dönem milattan yüzyıllar...

Peygamber Efendimiz’i (sav) görmüş veya O'nun (sav) bir kez olsun nazarları altına girip iman etmiş müminlere sahabe denilir. Sahabenin, sahabe olmayanlara üstünlüğü ise yıldızların arzda bulunanlara üstünlüğü gibidir. Nitekim Allah...

Hazreti Ömer (ra) anlatıyor: “Nebi (sav)’nin huzuruna birtakım esirler gelmişti. Bunların içinde emzikli, çocuğunu kaybetmiş bir kadın vardı. O, göğsünde biriken sütü sağıyor diğer çocuklara veriyor, emziriyordu. Bu kadın, esirler...

Page 1 of 2

Dergiler

Servet Turgut'un Kaleminden

© 2022 Seriyye Dergisi