Berat Talha Alkan

Berat Talha Alkan

Dün veya bugün değil, yıllardır akan bir kan var Filistin’de. Her sene zaman zaman İsrail tekrar tekrar hücumlar, harekatlar başlatıyor. Ve her seferinde Türkiye iki ayrı kutba ayrılıyor… Daha doğrusu...

Küsüratı, hesabı-kitabı, evveli ve ahiri ile yirmi yıldır baş olanlara bir beş yıl daha ikram edildi... Dün ve bugün arasında bir mukayeseye girildiği taktirde esasen yirmi yıldır iktidarda bulunan kimselerin...

Tanzimattan bu yana iki asır geçti. Ancak bu iki asırda, hatta son üç asrın içindemüslümanların urlaşıp kangrene dönüşen sıkıntısı hâlâ en şiddetli şekliyle varlığını sürdürmekte:

Fikirsizlik!..

Fikir; lügâtlere danışıldığında ‘’düşünce’’...

Son zamanlarda gündeme düşen eksantrik olaylar silsilesinden göz ardı edilen bir husus var. Mahir Ünal'ın tard edilmesine sebep olan "Harf İnkılabı". Sabık grup başkanvekilinin azline sebep olan bu mesele aslında...

İslam'ın bir mezhebi gibi görünen Şiiler ve İslam'ın ezeli-ebedi düşmanı olan Yahudilerin ortak bir rüyaya sahip olmaları elbette ilk nazariyede fazlasıyla absürd görülebilir. Fakat Şiiliğin ortaya çıkışı; kendilerince yaşadıkları ve...

Dergiler

Servet Turgut'un Kaleminden

© 2022 Seriyye Dergisi