Filistin 'Arapların Sorunu' Mu?

Yazan: 16 Aralık 2023 9480

Dün veya bugün değil, yıllardır akan bir kan var Filistin’de. Her sene zaman zaman İsrail tekrar tekrar hücumlar, harekatlar başlatıyor. Ve her seferinde Türkiye iki ayrı kutba ayrılıyor… Daha doğrusu memlekette var olan iki kutup yine ayrışıyor. Hatta öyle ki en temel insanî ve vicdanî mesele olan bu durumda bile, bu topraklarda yaşayan ve İslam’ın her zerresine düşman olan güruh, İslam’a kim düşmansa onun yanında saf tutuyor.

Hristiyan’ı, Yahudi’si, deisti, agnostiği, ateisti, Budist’i; bilinen-bilinmeyen her birimi ile tüm küffar yalandan dahi olsa yapılan bu zulmü kınarken küfrün Türkiye şubesi elemanları, zulmün muhatabı İslam ve Müslümanlar olduğu için mazlumdansa zalimi yeğliyor...

İçlerinde ki derin ve kökleşmiş İslam nefretini kusarken her ademoğlunda fıtraten var olan vicdanlarını susturmak için kullandıkları bahane ise ziyadesiyle abes:

‘’Araplar bize ihanet etti! En kesif zulme müstehaklar!..’’

Mussolini ve Hitlere rahmet okutacak çapa erişen bu hayvanî hatta şeytanî düşünceye kapılmış kimselere Arap milletinin bize külliyen ihanet etmediği, bahsi geçen kimselerin üç-beş aşiretten ibaret olduğu, hatta ve hatta Yahudi mezalimi ile katledilen kimselerin, hele de dünyada geçirmiş olduğu vakit birkaç günle ifade edilebilecek kadar körpe çocukların bu kategoride olamayacağı öz anne babaları bizzat düşmanımız olsalar dahi o çocukcağızların bu muameleye müstehak olmadıkları gerçeğini anlatmak; bir iskemleyi karşımıza alıp ona kendisinin hakikatte bir duvar saati olduğunu anlatmaktan daha ahmakça bir uğraş olacaktır. Zira onların dertleri ne Şerif Hüseyin’in isyanı, ne de orada ki mazlumların milliyeti. Tek sıkıntıları o mazlumların Müslümanlardan olması!.. İslam ve İslam’a dair her şey onlara göre yok edilmesi gereken bir ur…

İslam düşmanlığını milliyetçilik adıyla peçelemeye çalışan bu kimseler, Doğu Türkistan bölgesinde ki mazlum kardeşlerimize de bu sebepten tek laf etmiyorlar. Orada ki kardeşlerimizin derdiyle dertlenenler yine biziz! Çünkü onlarda Müslüman! Çünkü bu kimseler, Müslüman olmaları hasebiyle içten içe onlara da düşman! İcabında sorulsa, onlar içinde anında bir senaryo bulup Çin’i haklı çıkartacaktırlar!

Hak Teala’nın Kur’an-ı Kerim’de ‘’Onlar kördür, sağırdır ve hakikate bir türlü dönmezler!’’ buyurduğu türden oldukları açıkça görünür olan bu hastalıklı görüşte ki esfel-i safilin mahluklar ister milliyetçilik, isterselerde vatanperverlik arkasına saklansın, kendisine şeytandan miras kalmış ırkçılık boynuzları saklanamayıp onu hemen ortaya çıkaracaktır. İş o ki, Müslümanlar bu boynuzu görüp tanıyabilsin ve bu boynuza malik kimselerin esas derdinin İslam’la olduğunu sezebilsin!..

Dergiler

Servet Turgut'un Kaleminden

© 2022 Seriyye Dergisi