Seçimde Bir Umacı Gibi Kullanmışlardı... LGBT Tam Gaz Faaliyette!

Yazan: 15 Ekim 2023 190

Takip edeceğimizi söylemiştik: Cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerinden yaklaşık üç buçuk ay geçti. Seçim öncesinde Müslüman Anadolu halkının desteğini gerekçelendirmek için LGBT silahını çeken ve eğer CHP adayı seçimi kazanırsa insanların hayvanlarla bile evlendirileceklerini en üst ağızlardan haykıran Ak Parti cenahı, bu üç buçuk ay zarfında LGBT’ye dair onu gadre uğratacak, hiç olmazsa faaliyet organı derneklerinden tek birini kapatacak bir girişimde bile bulunmadı…

Hoş, Ak Parti bu manada tek bir girişimde bulunmadı da, Ak Parti’ye diliyle eli arasında, kaşı ile gözü arasındaki bu belirgin zıtlığı gösterip onu ihtar edecek tek bir girişimde bulunuldu mu?

Ortada bir suç olduğu kesin…

Peki ama gerçekte suç, seçimden önce konuştuklarını seçimde istediğini alınca unutan Ak Parti’de midir, yoksa seçimden önce Ak Parti’ye kulak veren ve umacı gibi kullanılan LGBT mevzuunda eliyle kemerini kontrol bile edecek kadar endişelenen, seçimden sonra da sanki LGBT tehlikesi hususunda Ak Parti gereğini yapmış gibi kemerini gevşeten muhafazakâr seçmende midir?

Bizce suç, tabiaten Ak Parti’dedir, rehaveten Müslüman Anadolu halkındadır ve bütün bu suçluluk tablosu da bir Hadisin belirttiği şu hikmet çerçevesinde sergilenmektedir:

-Neye layıksanız, ona göre yönetilirsiniz…

Neticede Ak Parti, içinde ceylan ya da kuzu gibi birkaç masum hayvan olsa da, içinde timsah, sırtlan, gergedan gibi yırtıcı ve yiyici hayvanların da olduğu bir hayvanat bahçesi gibidir, yani böyle bir hayvanat bahçesinden rol çalarcasına teşkil olunmuş karma bir partidir, bu sebeple desteği olmadan olamayacağı Anadolu’ya onun hoşuna gidecek şeyler söylemesi elzemdir, onun desteğini celp ettikten sonra da yalnız ceylanlık ve kuzuluk değil, timsahlık, sırtlanlık ve gergedanlık da yapmak durumundadır… Yani Ak Parti’nin tabiaten suçlu olması böyle bir vaziyetten varestedir. Ve meselenin düğümlendiği asıl nokta Müslüman Anadolu’nun rehaveten suçlu olmasıdır… Çeyrek asırdır her defasında Ak Parti’ye desteğini şartla veren, desteğini verdikten sonra da verdiği desteğin gereğini sormayan, sormak bir yana şartlarını hatırlamayan Müslümanlar sizce Ak Parti’den de evvel suçlu olan taraf değil midir?

Uzatmanın manası yok, LGBT mevzuunda seçimden önce kemerlerine ilave kilitler asacak kadar ürken kalabalıklar, seçimden sonra ne olmuştur da kemerlerindeki tabii kancayı bile çözmüşlerdir? Ak Parti, seçim propagandasının ana umacısı yaptığı LGBT mevzuunda hangi adımı atmıştır? Ya da Ak Parti’nin tek adım atmayışını gören Müslüman Anadolu, sigaya çekmek gailesiyle Ak Parti’ye karşı tek adım atmış mıdır?

Seçimlerin üzerinden geçen üç buçuk aydaki Ak Parti-LGBT gözlemimiz şimdilik bundan ibarettir. Bu husustaki hususi sezimiz ise bize, LGBT gibi göze hitap eden sapıklıkların Ak Parti’ye her zaman lazım olduğunu söylemektedir. Zira kalabalıkların Ak Parti eliyle kültürel bir inkılâp yapılamadığını, aksine bir de tersinden kültürel devrimlere duçar olunduğunu anlaması zordur. Bu sebeple Ak Parti, bu hususta işlediği sayısız cürüm açısından rahattır. Mesele kalabalıkların desteğini almak olduğundaysa Ak Parti için iş çok kolaydır ve bu kolaylık için de LGBT güruhundan “Bak! Biz olmazsak çoluk çocuğunu böyle yapacaklar!” diye gösterilecek birkaç manzara yeterlidir… İşe bakın ki, memleket çocuklarını LGBT’nin hayal ettiği bir vaziyet vasatına sırtından itekleyecek şey de, ne LGBT’nin zatul-hareke ile yürüttüğü faaliyetlerdir, ne CHP’nin icra-ı hükümet imkânına erdiğinde LGBT’ye sağlayacağı avantajlardır, memleket çocuklarını LGBT’nin hayal ettiği bir vaziyet vasatına sürükleyecek şey tastamam dindar görünümlü hükümetlerin bu hususta sırf iktidarda kalabilmek için izledikleri işte bu münafıkça tavırdır…

Dergiler

Servet Turgut'un Kaleminden

© 2022 Seriyye Dergisi