Bir Kaba Muhafazakâr Ezikliği De, Bülent Turan’dan!

Yazan: 23 Mart 2021 1093

CHP, Türkiye’nin muhalefet görünümlü gerçek iktidarıdır… Hâlâ!

Ve Ak Parti, Türkiye’nin iktidar görünümlü gerçek muhalefetidir… Yirmi yıldan beridir, hâlâ!

Öyleyse Ak Parti’ye bu noktada düşecek iş, iktidardaymış gibiyken gerçek bir muhalefet sergilemek ve onunla CHP’yi, evvela örtülü iktidarından, sonra muhalefetmiş gibi durduğu mevkiinden, en sonda da varlık plânından silmek değil midir? Hâlâ sergileyemediği gerçeğiyle beraber, evet!

Amma işte Ak Parti, varlık gerekçesi de olan bu tavrı sergileyememiştir, çünkü böyle bir muhalefeti sergileyebilmek için, sağlam bir ideolocya ve bu ideolocya etrafında yetişmiş, cesaretleri pek, imanları kavî, sinirleri sağlam kadrolar lazımdır ve Ak Parti, böyle bir kadroyla şimdiye dek tezyin ve tenkiş edilememiştir... Ve iyi insan ya da dindar olmakla, ideolojik şuura malik olmanın ayrı şeyler olduğu bir bağlamda da CHP için, Ak Parti’nin ideolojik şuurdan mahrum dindar ve kaba muhafazakâr kadrolarını yemek kolay olmuştur…

Amman durun!

Sakın bu noktada kimse kalkıp da bize:

“Ama Ak Parti, kaç seçimdir hep kazanıyor!”

Demesin, zira biz baştan, bunun görece bir iktidar olduğunu, gerçek iktidarınsa, gerçek düşmandaki zayıflama-yok olma emarelerinden ölçülebileceğini söylüyoruz…

Buyurun ölçün!

İşte CHP, rejim kurucu-rejim sahibi kimliği ve 20 yılda bırakın zayıflamayı, daha da semizlenmiş haliyle hâlâ rejiminin başında ve görece iktidar Ak Parti karşısında, elleri belinde bir köy ağası gibi hâlâ denetleme mevkiindedir…

Bir de bu yana bakın…

İşte Ak Parti, CHP’nin örtülü iktidarı karşısında hâlâ eziktir, atakta değil, müdafaadadır ve 100 yıllık tecrübesiyle CHP, her ne zaman Müslüman Anadolu halkına karşı bir atak başlatsa, bu atağa karşı göğsünü siper etmek yerine, CHP’den önce CHP’nin atak mahfiline dönmekte ve adeta CHP’nin gadredilmek hedefi olduğu için bu mahfili evvela kendisi gadre uğratmaktadır…

Kuzuyu, kötü kurdun iştahını celp ettiği için, kurttan evvel parçalayan, şuursuz çoban!

Böyle kaç mümin kuzuyu, kötü kurt hırlayınca şuursuz çobana parçalattılar, hatırlayın, hesap edin bakalım!

Ortaya siyaset arşivi dökmeyeceğiz… Ak Parti namına, Müslüman Anadolu halkı ile bağlarının da zayıfladığına emare olabilecek bu keyfiyete, yüzlerce misal getirilebilir…

En son ki; hiçbir tefsire mahal bırakmaz bir netlikte, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Turan’ın, sosyal medya hesabından Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın’a ayar vermeye kalkmasıyla sergilendi… Bülent Turan’a göre Mehmet Boynukalın, sürekli polemiklerin içindedir ve bu tavrıyla, Ayasofya’nın açılışına gölge düşürmektedir…

Ya Müslüman Anadolu halkına göre de durum böyle midir? Elbette hayır…

Mehmet Hoca, bir hukuk profesörü olarak, anayasa çalışmaları için görüş beyan etmiştir, kadının İslam’daki mevkiinden bahsetmiştir, İstanbul Sözleşmesini fesheden hükümeti, İslam’a uygunluk cihetinden tebrik etmiştir, İslam’ın faiz mevzuundaki görüşünü aktarmış, faizin nasıl bir illet olduğunu kaydetmiştir ki; bunların tek bir tanesi polemik mevzuu değil, İslam’ın dünya görüşünden cüzlerdir…

Amma Müslümanları camiye, imamları da imam cübbesi içinde hapsede gelmiş rejim sahibi CHP için bunlar, alışıldık şeyler değildir, bu sebeple Mehmet Hoca’ya saldırmıştır ve işte tam bu noktada, küfrün bir alışılagelmişini, İslam’ın bir biline gelmişi karşısında tebdil için Ak Parti’nin Mehmet Hoca’ya göğsüyle siper olması gerekirken, tam da kaydettiğimiz ezikliğe uygun olarak CHP ile beraber Mehmet Hoca’ya hücuma kalkmıştır…

Üstelik Bülent Turan’ın, Mehmet Hoca’ya “İşine bak! Her şeye karışma!” dediği gün, tek işi meşin yuvarlağı, iki direk arasında daha fazla sokmak ve bu yolla şampiyon olmak olan Fenerbahçe Kulübü, başındaki “gezici” başkanın tesiriyle bir bildiri yayınlamış, burnunu Cumhurbaşkanının İstanbul Sözleşmesi feshine sokmuş, adeta perdeli bir üslupla onu tehdit etmiş ama Ak Parti namına Bülent Turan Fenerbahçe’yi değil de, Mehmet Boynukalın’ı tedip etmeyi tercih etmiştir!

Nasılsa, Mehmet Boynukalın bir takım değil ve kendisi için “Ya ya ya, şa şa şa!” diye bağıran taraftarları da yok değil mi?

Bu defa yanılıyorsunuz Bülent Bey!

Müslüman Anadolu halkı bir takımı tutmuyor ama sizin, CHP merkezli İslam düşmanları karşısındaki ezikliğinizden de kendisine gına gelmiştir…

Mehmet Boynukalın mevzuunda, taşı gediğine koyayım derken, baltayı hep taşa vurmanız da, hep bu yüzden!

Dikkat edin; Fenerbahçe’nin, para babası ama tam başarısız başkanı, parasıyla Fenerbahçe taraftarından şimdilik gizlenebilmektedir ama Müslüman Anadolu halkı, sizi bu ezikliğinizle beraber tam görmektedir ve cürmünüzü sessiz sedasız “Yönetim istifa!” burcuna doğru sürüklemektedir…

Dost vasfımız, kardeşlik atfımızla, kaydetmiş olalım…

Son Tweetler

Diyanet Hutbelerine İmanî Format Atılsın! - Servet Turgut Seriyye Dergisi - Sayı 38 https://t.co/E8l1f1v4WL
Seriyye Dergisi 38. Sayı Takdimi: https://t.co/ECshGrfoso
RT @SeriyyeVakfi: Başyücelik Senfonya yeni çalışmasıyla Youtube'da YAYINDA! Servet Turgut'un Kaleminden; ''KUYU VE DÜŞ'' 📌https:…
Takip Et Seriyye Dergisi on Twitter

Dergiler

Servet Turgut'un Kaleminden

© 2018 Seriyye Dergisi