Destekse, Bizimki Gibi Olsaydı, Ne Olurdu?

Yazan: 19 Temmuz 2023 1362

Büyük bir gemi batarken, etrafında girdap oluşturur. Meraklı bakışlarla sandalından bu batışı seyredenler, bu girdaba kapılıp batan geminin ardından batarlar. Batan gemiler, fikri olmayan yapılardır. Görece bir zaman hayat denizinde yüzmüş, gezmişlerdir ama ennihayet batacaklardır. Ak Parti de, pek açık bir şekilde fikri olmayan muhafazakâr bir partidir. Bugün olmazsa yarın, bu seçim olmazsa bir sonrakinde mutlaka batacaktır. Şu an için deniz üzerinde hâlâ yüzüyor olma sebebi, CHP merkezli muhalefetin sayısız şamandıralar halinde ona dört yanından yaptıkları payandadır. Yani muhalefet aslında batırmak istediği geminin batmamasına sebep olmaktadır.  Bütün bunlara rağmen, bu gemi batacaktır ve o zaman Müslüman Anadolu halkı acı gerçekle karşı karşıya gelecektir. Bu gerçek, yıllar boyunca boşa kürek çekilmiş olmasıdır. Çok şeyler yapılmış olduğu zannı boşa çıkacak, hiçbir şey yapılmadığı gibi çok şeylerin de aleyhte olarak yapıldığı belirecek…

Biz bu durumu Müslüman Anadolu halkına yıllardır bildirmeye çalışıyoruz. Ama Ak Parti, kullandığı ve kullandırıldığı imkânların devliği hasebiyle bu denizde de dev bir transatlantik olarak bulunduğundan, dev düdüğünü öttürüyor ve sesimizi bastırmaktan başka düdüğü ile başka başka şeyleri idraklere zerk edebiliyor. 2023 seçimlerini CHP merkezli muhalefete karşı kaybetse idi batışı mutlaka gerçekleşecek olan Ak Parti’nin, batmadan evvel ve batarken yapacağı son kötülük namımıza, batarken bizi de oluşturduğu girdaba çekip batırmak olacaktı. Bu batırmanın gerekçesi de, kendisine goygoy lisanıyla destek vermeyenleri bile CHP ile birlik göstermek şeklinde tecelliye gelecekti. Bu manada mesele oy ise “Al! Oyum senin!” demek elzemdi ve öyle de yaptık. Bunu yaparken haysiyetsiz bir şekilde “Her şeyim senin!” gibi bir seslenişte bulunmadık da, “Oyum sende, elim yakanda, fikrim ensende!” gibi bir ikazda bulunduk… Zira bizim haysiyetimiz kişilerle ya da partilerle kaim değildir, davamızda kaimdir. Bu kaimiyetin sürmesi için de bağlılıkların kişilere ve partilere değil, davaya nispet etmesi gerektir. Biz hiçbir şey yapmıyorsak da, bize nice mağdurluk da yaşatmasına aldırış etmeden bu nispeti koruyoruz. Korunan bu nispet elver ki ileride hepimizi de kurtarır. Kişiler ve partilerle göbek bağı kurup ayağımıza bağ olanları da!

Aşağıdaki dokuz maddelik bildiri, 2023 seçimleri arifesinde bu maksatla yayınlandı. Hem CHP ile birlik gösterilme tehlikesini bertaraf için, hem de Ak Parti’ye oy bile versek bunu şarap fıçısı içine düşmek şeklinde değil, Ak Parti’yi fikrimizin iğneli fıçısında sigaya çekmek şeklinde olabileceğini göstermek için!

Abe Müslümanlar!

Ak Parti’ye destek verenlerinizin çeyreği bizimkisi şeklinde destek verseydi, Ak Parti hiç bu kadar yavşayabilir, Müslümanlık davasının meseleleri için hiç bu kadar gevşeyebilir miydi?

Olsun ama biz, kavgayı yalnız kapı önümüz için değil, bütün bir mahalle için ediyor ve kötü olma riskini bütün bir mahalle için göze alıyoruz!

Vesselâm!

 

Mezkur bildiriyi okumak için tıklayınız.

Dergiler

Servet Turgut'un Kaleminden

© 2022 Seriyye Dergisi