Madem Kültürel İktidar Olmayacaktın!

Yazan: 18 Temmuz 2023 1019

Ak Parti lideri tarafından dahi ikrar edilmiş şekliyle eğer “Yol, köprü, havaalanı, iha, siha yaptı!” diye başlayan bir cümle “Amma işte eğitimde, kültürde, ailede cant yardı!” diye devam ediyor ve buna da kayda değer çapta hiç kimse itiraz bile edemiyorsa, bunu Ak Parti’nin, ruhumuzun davasını güden bir parti olmadığı manasına en bariz bir delil sayabiliriz. Ak Parti hakikaten nefislerimizin rahat ve rehavetini düşünen bir partidir, bu haliyle nefislerimizin selametini düşünen misal bir sol parti ile arasında keyfiyet yönünden değil, kemmiyet yönünden, iş vasfı yönünden değil, iş hacmi yönünden fark vardır. Öyle ya; geçen bu 20 yılda ülkeyi misal Mao, ya da Fidel Castro, hiç olmadı Kaddafi yönetmiş olsaydı, hiç yol, köprü, havaalanı yapmayacak mıydı, savunma sanayi hususunda orta yere az da olsa bir şeyler koymayacak mıydı?

Öyleyse; bunların haydi daha fazlasını mutlaka Erdoğan’ın yapabileceğini varsayıp kabul ederek “O vakit Erdoğan’ı diğerlerinden fasleden fark nedir?” diye soramaz mıyız?

Düşünün ki; İkinci Cihan Harbi günlerinde İngiltere Başbakanı Winston Churcill, bütçe görüşmelerinde kendisine harp sebebiyle kültüre ayrılan bütçenin iptal edilmesi teklif edilince kızmış ve:

“Kültüre ayrılan bütçe iptal edilecekse, biz bu harbi ne için yapıyoruz!”

Diye cevap vermiştir. 20 yıl Türkiye’yi tek başına idare eden Recep Tayyip Erdoğan ise 20 yılın sonunda, ortada üçüncü cihan harbi filan da yok iken şöyle bir ikrarda bulunmuştur:

-Kültürel iktidar olamadık!

Bu ikrar, bir gün Erdoğan’ı şu tarihî ithamın da karşısına tercim etmek kastıyla çıkarırsa biz şaşırmayız:

-Madem; ruhumuzun, vatanımıza eklemlenme maktaı olan kültürümüze kendi icraat günlerinde vakit ayırmayacaktın, bizim pek kıymetli vaktimizi ne diye çaldın?

Dergiler

Servet Turgut'un Kaleminden

© 2022 Seriyye Dergisi