Felaket: Eskisinden Geriye Düştük Ama Eskisinden İlerideymiş Gibi Zannediyoruz!

Yazan: 18 Temmuz 2023 1040

Nezdimizde merkezî karargâhı CHP olan ama sırf CHP’den de ibaret kalmayıp kusturucu bir hayat tarzı olarak millî bünye içinde de mikrop unsurları halinde volta vuran Kemalizm’e karşı, onu millî bünyeden giderecek sahici mücadeleyi vermeyen her kıpırdanma, her parti ya da sivil toplum hareketi, Kemalizm’i dolaylı yollardan besleyen bir ters kolpa ufuneti olarak tarafımızdan yaftalanmaya mahkûmdur…

Zaten bu kaydettiğimiz, bize has ve hususi bir zevk görüşü de değildir, bu, her şartta aynı neticeyi veren bir tabiî kanundur… Zira sırtlana hınç ile dana budu fırlatmak, asla sırtlana haddini bildirmek hamlesi değildir, hınç makyajlı bir sırtlan besleme faaliyetidir. Bu manada pek açıktır ki; Kemalizm ile niyette gerçekten mücadele etmek isteyenler de dâhil, bunun için lazım gelen ideolojik formasyona sahip olmayan her kıpırdanma, Kemalizm’i beslemekten başka iş yapmış olmaz… Tabiatın bu kanunu, Kemalizm muarızı olarak yola çıkan ve yolun başından itibaren 20 küsur yıl tek başına iktidar olmak sermayesi de kullanan Ak Parti şahsında da teşekkül etmiştir. Öyle değil midir ki; gelinen noktada Kemalizm ile Kemalizm’i, devletin öyle ya da böyle çekip çeviricisi kılan habis ruh, hem hâlâ içimizdedir, hem de eskisinden de zinde bir vaziyettedir. Hem artık kendisi için potansiyel bir tehlike belirten İslamî devrim potansiyeli de, Ak Parti eliyle kendi hinterlandının kör kuyularına atılarak boğulmuştur!

Eskiden, bu potansiyeli ideolojik bir formasyon marifetiyle doğru istikametlere doğru tetiklemek borcundaydık, şimdi aynı borç boynumuzda, bir de kör karanlık kuyulardan onu ölmeden evvel kurtarmak borcundayız… Yani Kemalizm açısından kendi gırtlağına sarılma potansiyeli belirten el, sarsak ve ehil olmayan ellere geçmiş ve Kemalizm yerine kendi gırtlağımız sıktırılmıştır…

Eskiden karşıdakinin gırtlağını sıkmamız lazımdı, şimdi ondan da evvel kendi elimizden kendi gırtlağımızı kurtarmamız lazım…

Anlayacağınız, İslam’ı İslam aleyhinde kullanma taktiğini pek yerinde tatbik edenler, bizi hem eskisinden geriye düşürdüler, bundan da beteri hem, bize eskisinden ilerideyiz zannettirmekteler!

Dergiler

Servet Turgut'un Kaleminden

© 2022 Seriyye Dergisi