Türkiye, Burnuna Kadar Faiz Pisliğine Batmış Vaziyette!

Yazan: 07 Temmuz 2022 240

2022 yılı bütçesi için öngörülen faiz ödemesi, bundan altı ay önce 240 milyar idi. El an, 2022 yılının henüz 6. ayı içerisindeyiz ve hükümet, Cumhuriyet tarihinde görülmedik miktardaki bir revizyonla ek bütçe takviyesinde bulundu. Ek bütçenin hacmi, 1 trilyon, 80 milyar… Eski rakamla 1 kentilyon 80 katrilyon! İnsana yuh dedirtesi bu sapma miktarına dikkat kesilince, ek bütçede, 240 milyarlık faiz ödemesine 89 milyarlık bir pay ayrıldığı görülüyor. Yani eğer gene sapmazsa, 2022 yılı içerisinde devlet, 329 milyar faiz ödemesi yapacak… Devlet dediysek, hükümetin, namına kesesini kullandığı millet yapacak bu ödemeyi! Sen ben o!

Türkiye’nin an itibariyle nasıl bir faiz batağına saplandığını anlamak için, şu kadarcık bir bilgi yeterli:

-Türkiye’nin bugün için en az 329 milyar faiz ödeyecekken, mesela 2014 yılında ödenen toplam faiz 50 milyar idi! Artış, 6,5 kattan fazla!

Faizin, has bahçenin gülü edasıyla terennüm ettirdiği koku, faiz şatoları halindeki bankaları da, tarihlerinin en kârlı devirlerine sokmuş… 2021 yılında bankalar toplamda 20.7 milyar kâr ederken, 2022 yılının sadece ilk dört ayında 98.2 milyar kâr etmişler… Yani dört ayda faiz derebeylerinin kârı % 776 artmış! Yani Türkiye’den gelen koku gül kokusu değil, “pis” kokusudur, zira Türkiye, burnuna kadar faiz pisliğine batırılmış vaziyettedir!

O vakit söyleyin, sözüm ona “faize karşı olduklarını söyleyenlerce” yönetilen Türkiye, an itibariyle, has bahçenin gülü gibi faizin başköşelere oturtulduğu bir ülke haline gelmiş midir, gelmemiş midir?

Cevabınız ne olur ayrı husus ama bu sualimize ikinci bir sual daha iliştirmek, fikir haysiyeti namına borcumuzdur:

-Faiz, Türkiye’de has bahçenin gülü kılınmışsa eğer, ona bu salahiyeti sağlayan şımarıklık hangi bülbülün şarkılarından damıtılmıştır?

Son Tweetler

Ak Parti'yi Niye mi Eleştiriyoruz? - Servet Turgut Seriyye Dergisi - Sayı 46 https://t.co/ciON7SrcQK
Enaniyet Ağacını Kurutmak, Baş Olmak Sevdasından Kurtulmak, Ulvi Kavgaya Ulvi Bir Aşk İle Girmek... - Servet Turgut… https://t.co/oM58ltEY0m
Seriyye Dergisi 46. Sayı Takdimi: https://t.co/fnYJPub5pH
Takip Et Seriyye Dergisi on Twitter

Dergiler

Servet Turgut'un Kaleminden

© 2022 Seriyye Dergisi