ABD, Ortadoğu İçin Tombala Torbasını Yeniden Çalkalıyor!

Yazan: 07 Temmuz 2022 237

Hamas’ın, Hizbullah üzerinden Esed rejimiyle bugünlerde kurduğu dirsek teması, Türkiye’nin bugünlerde, İsrail, BAE ve Suudî Arabistan ile kurduğu dirsek temaslarıyla beraber düşünüldüğünde, dev kuvvetiyle ABD’nin, kucağında tuttuğu tombala torbasını yeniden çalkalamakta olduğu da anlaşılır… Pentagon’un, 2021’in Eylül’ünde diğer Orta Doğu ülkelerinin yanı sıra İsrail’i de ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) operasyon alanına sessiz sedasız dahil etmesi ve dahi, bölge ülkeleriyle hava sistemleri de dahil yeniden kurulacak bir entegrasyon sürecine girmesi, içinde barındırdığı tüm maddî emperyal tasallutlar bir yana, asıl Türkiye üzerinden Müslümanları manevî emperyal bir tasalluta uğratma niyetini de muhtevîdir...

Olur ya, bütün bu hazırlıkların İran’a karşı sergilendiği gösterilir, yetmez, Filistin temsilinde Hamas, Hizbullah’ın, İran’ın ve Esed rejiminin olduğu safta, Türkiye’nin de yer aldığı BAE-Suud-İsrail safına karşı bir hırgürün içine sokulur, işte o zaman, Kudüs’ü, ne stratejik, ne jeopolitik, ne diplomatik manada değil, teolojik manada Müslümanlığın zihin ve gönül hinterlandından da çekip koparmış olurlar... Hani zaten Kudüs’ü, sırf bunu bir türlü ve tam manasıyla yapamadıkları için koparamıyor değiller mi?

Daha açık kaydedelim:

- Türkiye’de “Kudüs, Filistin filan falan! Bırakalım da bunları, İsrail’le iş yapalım, kuvvet bulalım!” diyen illetli ama sözümona dindar bir kafa yapısı tam hâkim olursa, kendisini alenen göstermeyen bu kafa yapısına pisliğini ifa için en çok lazım olacak şey, Türkiye’nin Filistin’den, hem de Hamas üzerinden madik yemesi, bunun da Türkiye kamuoyuna apaçık gösterilmesi olacak! Türkiye’nin başına, birçok şeyle beraber örülen en afili çoraplardan birine, dikkat! Bu çorabın, hakiki Müslümanlık için bir kefen olarak kullanılacak olmasına da, dikkat!

Ve dev kuvvetiyle ABD’nin, kucağında tuttuğu tombala torbasını yeniden çalkalamakta olduğu şu günlerde Türkiye’nin, nebatî bir hayat hissiyle ancak tavşan falcılığı ediyor olmasına, eyvah!

Cebin boş olmasından kaynaklı bir eli mahkûmluk devresinden geçiyoruz, geçiriliyoruz, eyvah!

Son Tweetler

Ak Parti'yi Niye mi Eleştiriyoruz? - Servet Turgut Seriyye Dergisi - Sayı 46 https://t.co/ciON7SrcQK
Enaniyet Ağacını Kurutmak, Baş Olmak Sevdasından Kurtulmak, Ulvi Kavgaya Ulvi Bir Aşk İle Girmek... - Servet Turgut… https://t.co/oM58ltEY0m
Seriyye Dergisi 46. Sayı Takdimi: https://t.co/fnYJPub5pH
Takip Et Seriyye Dergisi on Twitter

Dergiler

Servet Turgut'un Kaleminden

© 2022 Seriyye Dergisi