Özlem Zengin: Soğutma Muskası!

Yazan: 30 Mayıs 2022 366

Bundan on sekiz ay önce “Müslüman Anadolu halkını Recep Tayyip Erdoğan’dan soğutmak için yazılan muskanın çirkin ve itici sureti” olarak işaretlediğimiz Özlem Zengin, o günden bu güne Ak Parti nezdinde, gömüldüğü yer tespit edilip yakılan, böylece tesiri sıfırlanan kötü bir muska kılınmak yerine, akşamdan suya bırakılıp sabah suya karışanı içilen bir şifa muskası gibi muamele görüp durdu ve durumun dimağında hâsıl ettirdiği şımarıklıkla kalkıp, Ayasofya eski imamı Mehmet Boynukalın’a, hem de durup dururken gene çattı. Ne imiş, Mehmet Boynukalın Ayasofya imamlığı görevinden alınınca, Ayasofya özgürleşmişmiş!

Kemalizmin asra yakın zulmüyle esaret altında tuttuğu Ayasofya Camii’ni, onda birkaç ay imamlık yapan Mehmet Boynukalın üzerinden gene esarete atfeden ve Kemalist sistemin bütün makamlarına kuruldukları için, İslam’ın ahkâm ifade eden her kaidesi karşısında karın ağrısı çeken, Müslümanlığı icabı bu kaidelerden bahseden her bir kimseyi de, bunu sadece ortalığı karıştırmak adına yaptığını vehmedenler, artık Ak Parti içinde artık azımsanmayacak bir topluluktur ve bütün bu kimselerin en belirgin siyaset sahnesi suretlerinden biri de Özlem Zengin’dir!

Katıldığı programda moderatör, adeta Anadolulaşıyor ve Özlem Zengin’e gayet basit bir şekilde:

-Bir imamın, kadın-erkek ilişkiler mevzuunda İslam’ı referans göstermesinden daha doğal bir şey olabilir mi?

Diye soruyor. Ve Özlem Zengin, her müminin ilk elden gayet basit ve samimi bir şekilde “Elbette, ne sakıncası olabilir?” diye cevaplayacağı bu suali, elbette böyle cevaplamıyor ve her zamanki kibirli tavrıyla zıt istikamete doğru döktürüyor:

-Meclis’te biz çok yeni bir düzenleme yaptık ve “kadın cinayeti” hukukî bir terim olarak mevzuata girdi……..Şimdi böyle bir tanımlama varken, sizin karşınıza DEVAMLI İSLAM’I REFERANS GÖSTEREREK, BU HUKUKUN VAR KILDIĞI KAVRAMLARI REDDETMEYE ÇALIŞAN insanlar oluyor. Yani şimdi biz bunun varlığını söylediğimiz zaman, kadın ile erkek arasına bir ayrım mı koymuş oluyoruz? Onu (Mehmet Boynukalın ve gibileri) dinleyen insanlar, size düşman oluyorlar. Mesela bana karşı inanılmaz bir saldırı oluyor……..Bu yüzden ORTAYA İSLAM, İSLAM’LA ALAKALI BİR REFERANS GİRDİĞİ ZAMAN, siz ne söylerseniz söyleyin, ONUNLA REKABET ETME ŞANSINIZ KALMIYOR… Oysa siz, hukuken var olan bir gerçeklikten bahsediyorsunuz… O yüzden tezlerimizi savunacaksak, DİN İLE DİNİ YAN YANA KOYALIM, HUKUK İLE HUKUKU YAN YANA koyalım…

Kibrinin kendisine kontrolünü kaybettirdiği şu birkaç dakikalık izahatında, kanun yapıcı vasfını fildişi bir kuleye konumlayıcı, yaptığı kanunu mutlak gibi arz edici, yaptığı ve mutlak gibi arz ettiği kanunda bir arıza hâsıl olduğunda bile dini, kapısını tıklatmak çapında olsun muhitine yaklaştırmayıcı elitist bir tavır sergileyen Özlem Zengin, daha dün gibi hatırımızdadır ki; mevcut kanunlara yaslanarak kendilerini başörtüleri sebebiyle üniversitelere almayanlara karşı İslam’ı ve İslam’dan doğan inançlarını referans gösteriyor, üniversiteye başörtülü şekilde girmek taleplerini yalınız “Bu benim inancım!” diye izaha getiriyorlardı… Peki, şimdi ne olmuştur da Özlem Zengin; imza attıkları kanun eğer İslam ile çelişirse, bütün Müslümanlardan susmasını, kendilerine asla İslam’la gelmemelerini isteyebilmektedir?

Yoksa karşımızda, uzaktan pis dediği ciğer eline geçince onu misleştiren mırnav bir nefs kedisi mi vardır? Tek bir kimseyi değil, bir zümreyi işaret eden mırnav bir nefs kedisi…

Velhasıl, Özlem Zengin bize göre zatıyla çok da önemli bir insan değildir ama zatıyla, Ak Parti bünyesinde urlaşmaya başlamış bir zihniyetin artık zümreleşmeye de başladığını göstermesi yönünden önemli bir insandır!

Allah’tan, Mehmet Boynukalın değil de, sebebiyle hışma uğratıldığı İslamî kaideler hatırına ve tez zamanda, Özlem Zengin ve nişanesi olduğu zümreyi, yeri bulunan ve imha edildiği için tesiri de yok olan bir muskaya evirmesini niyaz ediyoruz!

Son Tweetler

Ak Parti'yi Niye mi Eleştiriyoruz? - Servet Turgut Seriyye Dergisi - Sayı 46 https://t.co/ciON7SrcQK
Enaniyet Ağacını Kurutmak, Baş Olmak Sevdasından Kurtulmak, Ulvi Kavgaya Ulvi Bir Aşk İle Girmek... - Servet Turgut… https://t.co/oM58ltEY0m
Seriyye Dergisi 46. Sayı Takdimi: https://t.co/fnYJPub5pH
Takip Et Seriyye Dergisi on Twitter

Dergiler

Servet Turgut'un Kaleminden

© 2022 Seriyye Dergisi