İslâm'ın Tam Hâkimiyeti Davasını Bizden Kim Çaldı? CHP mi, Ak Parti mi?

Yazan: 15 Ekim 2023 1618

CHP, bu ülkede gönlü iman nuruyla zerre kadar olsun alude olan herkes için bir baş belasıdır. Bu belanın giderilmesi de her mümin için bir iman borcudur. Ama işte uzun vakit tedavisine bakılmayan yaranın iyice serpilmesi gibi, üzerinden bir asır geçmesine rağmen CHP’nin de hakkından gelinememesinden ötürü orta yere Müslümanlık namına CHP’den başka yeni belalar çıkmıştır. Bu belaların en katmerlisi de, CHP ile sahte didişe-dövüşe giriştiği için belada CHP ile boy ölçüşebilecek ebada gelmiş sözde muhafazakâr hükümetlerdir. İşte; tariflendirdiğimiz bu hükümet cinsinin, son çeyrek asır zarfında içini en iyi dolduran “muhafazakâr” partisi de, Ak Parti’dir!

CHP’nin, işgal ordularından beter bir musallatlıkla vatana tek başına tasallut ettiği günlerin nihayetinde Demokrat Parti ile bidayetini bulan bu “muhafazakâr partiler” süreci, larvalıktan kurbağalığa yürür gibi zamanla Adalet Partisinin, DYP’nin, ANAP’ın ve Refah’ın boynuna vebal yükünü asa asa ilerlemiş ve ennihayet Ak Parti’nin alnına, yirmi yılı aşkın Ak Parti iktidarının toplam icraatlarından da aldığı cüretle “İşte İslam’ın tam hâkimiyeti mücadelesinin canını okuyan müessese!” yaftasını asmıştır. Zira Ak Parti, İslam’ın tam hâkimiyeti mücadelesini Müslüman Anadolu halkının yüreğinden söküp atarak en başta CHP’nin istinat ettiği Kemalist rejimi rahatlatmış, bu rahatlıkla da habis rejim hangi taraf kazansa da mutlaka kendisinin kazanacağı bir şen şakrak ahvalin tahtına yerleşmiştir. Hakikaten de öyledir; Ak Parti’nin tam hükümran olacağı Türkiye, İslam’ın tam hâkim olacağı bir Türkiye değildir, Ak Parti’nin tam hükümran olacağı Türkiye elvan renkli Türkiye’de İslam’ın renklerden bir renk olarak misafir edileceği bir Türkiye’dir, Ak Parti’nin tam hükümran olacağı Türkiye, Kemalizm’in canı çıkartıldıktan sonra kara toprağa verildiği bir Türkiye değildir, Ak Parti’nin tam hükümran olacağı Türkiye, kara Kemalizm’in yeşil pardösüsüyle arz-ı endam edeceği bir Türkiye’dir! Ak Parti, eksik oluştur ve bu manada tam ve hakiki oluşun da önleyicidir… Bu manada Ak Parti’nin, kendi huzuru kaçmasın diye Müslüman Anadolu halkının yüreğinden onu ebedî huzura erdirecek davasını çaldığını söylemek de mümkündür!

Ama buna rağmen Müslüman Anadolu halkı, kendisinden çalınanın farkında değildir, dalgın bir müze yönetiminin, çalınan ve yerine imitasyonu konulan kaşıkçı elmasından yana gafil olmasındaki gibi bir gaflet belirtmektedir!

İşte; bizim de nicedir işimiz, bu öldürücü gafleti, kurtarıcı bir agâhlık lehine tebdil etmek ve İslam’ın tam hâkimiyetine adanmış hayatlarımızla evvela CHP’yi kanunî yoldan bir imha hedefi olarak işaretlemek, sonra da CHP’ye tersinden payandalık eden bütün sahte oluşları deşifre etmektir…

Bunda ne kadar muvaffakiyete erdiğimizi ölçememekteyiz ama lahuti bir muvaffakiyet ile bu emelimiz arasında rahmanî bir senkronizasyon olduğunu da imanî bir hissin telkiniyle tahassüs etmekteyiz!

Dergiler

Servet Turgut'un Kaleminden

© 2022 Seriyye Dergisi