"Enflasyon Canavarı"

Yazan: 07 Ekim 2021 166

Enflasyonu ağzına en çok halk alır ama enflasyonun ne olduğunu en çok halk bilmez… Eskiden enflasyonu, belki de idrakine yardımcı olsun diye canavar şeklinde tanımlar, haber bültenlerinde bir de onu, ejderhadan bozma bir suretle resmederlerdi. Oysa bu, enflasyonun ne idüğünü halk denilen kalabalığın idrakinden daha da uzaklaştırır, hatta kimisinin zihnine enflasyon, geceleri dağlardan inen ve Merkez Bankası rezervlerini bir parça kemirdikten sonra dağlara geri kaçan hakiki bir canavar şeklinde yerleşirdi.

El’an farklı mıdır? Bizce hayır…

Öyle olmasaydı, maaşına gelen % 5 zammı “% 7 olmalıydı ama neyse!” diyerek zor da olsa hazmedici bir tavırla karşılayan memur ya da işçi kalabalığı, aldığı zamdan bir hafta sonra elektriğe % 15 zam gelmesini yarı yarıya kayıtsız bir bakış ve sanki de yarı haricî bir olay gibi tahayyül etmez, onu tastamam bir hükümet hokkabazlığı ve dahi az evvel cebine konan paranın el’an geri alınması gibi büsbütün dahilî bir olay olarak idrak ederdi.

Oysa karşımızda maaş zammının azlığına üzülen, elektrik zammının çokluğuna kızan amma işte bu kızmayı ve üzülmeyi, hadiseyi tüm hakikati ile anlamış olmaktan vareste bir öfkeyle değil, yem vakti geciktirilmiş olsa da en nihayetinde yeminin verileceğinden emin olan bir Japon balığı tafrasıyla sergileyen bir halk kalabalığı var…

Yahu! 3000 lira maaş alan birine 100 lira zam yapılan bir ülkede, aynı anda elektrik ve doğalgaza % 15’er zam yapılıyorsa, 3000 lira maaşlı adamın kış şartlarında 250+350=600 olarak ödediği elektrik ve doğalgaz faturası toplamının da artık 287+402=689 olarak ödeneceği, böylece alınan 100 lira zammın sıralı taksitler halinde 89-89 olarak geri verileceği neden tüm çıplaklığıyla idrak edilemez! Edilebilseydi, bu edilenleri dünün ve anın hükümetleri alenen edemez, geleceğin hükümetleri de akıllarından bile geçirmezlerdi! Ama ettiler, ediyorlar ve edecekler…

Çünkü edilenin ne idüğü tam kavranamamakta!

Kavranamamaktadır ki; el’an, kalabalığın, damla damla zam ile coşturulmaya çalışılan 3000 liralık maaş havuzu, diğer zamların çöl yolculuğuna çıkacak zam develerinin istilasındadır, üstelik yeni nesil elektrik ve doğalgaz zammının develeri içtikleri suyu anlık ve günlük değil, çok uzak mesafeler için depolamak üzere aylık ve yıllık içmektedir…

Daha, elektrik ve doğalgaza zam geldiği için sütten peynire, ekmekten domatese kadar yapılan zamları ve bu yolla 3000 liralık maaşın az sonra, pişirileceği tencereye konulmak üzere yolunan bir tavuk vaziyetine düşürüleceğini de hesaba katmıyoruz…

Biz hesaba katmıyoruz ama enflasyon vesilesiyle edilen hokkabazlığın öldürücü hendesesi katıyor…

Son Tweetler

Muhasebe - Mehmet Fatih Öztürk Seriyye Dergisi - Sayı 35 https://t.co/OOOmnP0ckv
Cehaletle Savunulan Dava - M. Sefai Aydoğdu Seriyye Dergisi - Sayı 35 https://t.co/CfaXK6u5CR
Müslümanın Şahsi Hayatı Yoktur! - Medine Aksema Seriyye Dergisi - Sayı 35 https://t.co/pw1NAnttPd
Takip Et Seriyye Dergisi on Twitter

Dergiler

Servet Turgut'un Kaleminden

© 2018 Seriyye Dergisi