Efendi Hazretlerinin Ardından...

Yazan: 07 Temmuz 2022 193

Çoğu zaman ızdıraplı insanların halleri çevrelerince fark edilmez.

Izdırapları içinde yanıp tutuşan muzdaripler sırtlarına öylesine yükler almışlardır ki, bu yükün altında ezilmemek için azamî gayret sarf ederler. Ve bu gayret sebebiyle hayatın içinde çokça muhatap olunan malayani şeylerle meşgul olmaya vakit bulamazlar.

Her anları hayatın hakikatini kavramaya dairdir ve idrak ettiklerini bir ân önce ümmete ulaştırmanın telaşı içindedirler.

Bu telaş bildik türden bir telaş değildir. Yani itminansiz kalplerin telaşlı koşuşturmalarına benzemez,

Bu koşuşturma dağların yürüyüşü mahiyetindedir ki Allah dostları o nedenle hayatı şiir gibi yaşarlar.

Her ne kadar zahiri bakış ilk bakışta anlaşılmasa da zamanla fark edilir ki, Allah dostları hayatı genişlemesine yaşadıkları gibi derinlemesine de idrak etmişlerdir.

Mahmud Efendi hazretleri yaşamı boyunca hem zahir hem de bâtında hadiseleri lif lif dokumaya gayret ve devam ederek, suretleri manaya ayna, manasında zuhuruna da döşek olmakla kıymet kazandırmıştır.

Allah Teâlâ’nın (c.c) ismiyle başlayarak birkaç söz söyleyelim;

“İnsanlar helaktedir, ilim sahibi olanlar hariç. İlim sahipleri de helaktadır, ilmiyle âmil olanlar hariç.

Amel edenler de helaktadır, Muhlisler; ihlası elde etmeye çalışanlar hariç”

Anlaşılan şu ki; ebedi hayatın tam rahatlığı “Muhlis” olmaya bağlı, tıpkı Mahmud Efendi Hazretleri gibi.

Mahmud Efendi Hazretleri yaşantısıyla “Allah’ın ahlakıyla ahlaklanın” emrine sımsıkı bağlıydı kaldı ve cenazesindeki 4 milyon kişi de perdenin arkasına uğurlarken bu zatı, onun bu bağlılığına şehadet etti.

Bizler, Mahmud Efendinin perdenin arkasına geçmesiyle ağlayıp sızlanmıyor sadece gıpta ediyoruz

Ve bırakmış olduğu mânâ mirasına sahip çıkılabilme gayreti içinde olmaya çalışıyoruz.

İnşallah umut ediyoruz ki, şefaatine nail olmak nasibimizdir.

Ruhaniyetleri, Büyük Doğu-Seriyye kadrolarının üzerinde daim ve ziyade olsun.

Son Tweetler

Ak Parti'yi Niye mi Eleştiriyoruz? - Servet Turgut Seriyye Dergisi - Sayı 46 https://t.co/ciON7SrcQK
Enaniyet Ağacını Kurutmak, Baş Olmak Sevdasından Kurtulmak, Ulvi Kavgaya Ulvi Bir Aşk İle Girmek... - Servet Turgut… https://t.co/oM58ltEY0m
Seriyye Dergisi 46. Sayı Takdimi: https://t.co/fnYJPub5pH
Takip Et Seriyye Dergisi on Twitter

Dergiler

Servet Turgut'un Kaleminden

© 2022 Seriyye Dergisi