Gaye İnsan - Ufuk Peygamber -Mukaddes Hayatı Seyir- (Cilt 5)

08 Şubat 2022

Takdim

Ceylanlar arasında, kır taksimatı yapmak kolaydır… Ya, her biri, dişli, pençeli yırtıcılar arasında, but taksimatı yapmak?

İslam’ın hızla intişar etmeye başladığı devirde, İslam’a henüz baş sokan, kalpleri ve akılları İslam nurundan henüz mahrum nice kabile, henüz İslam törpüsü görmemiş diş ve pençeleriyle Allah Resulü’nün etrafında, hem de yırtıcılık göstermeye meyilli ve hazır halde kümelenmişlerdi… Hem de bunlar, evveliyatlarıyla da biribirlerini dişleyip pençeleyen, dişlemeye ve pençelemeye devam eden yırtıcı kabilelerdi.

Böyle bir manzarada, adalet terazisinin kahırdan erimesi gereken kefeleri, hak ve adaletten ayrılmak manasına asla tek milimlik bir sapma göstermemiş, bundan başka bu kefelerde fert fert insanların, kabile kabile de Arapların kalpleri biribirine bağlanmıştı…

Gözlerden kaçar ama böyle bir mecal, Allah Resulü’nün mübarek hayatlarında tecelliye gelmese, “Muhal!” damgası vurulmaya, “Hayal!” teşhisi yapılmaya mahkûmdur…

Bu mecal, Peygamberlik kuvvetinden başka ne ile izah edilebilir ki?

 

Sipariş vermek için tıklayınız.

Dergiler

Servet Turgut'un Kaleminden

© 2022 Seriyye Dergisi