Vizontele adlı filmin bir sahnesinde oyunculardan biri muhatabına şöyle bir soru yöneltir; “İnsan memleketini niçin sever bilir misin?” ve sorusunu yine kendisi cevaplar: “Gidecek başka bir yeri yoktur da ondan.”...

Marjinal kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiştir. Fransızca olan bu sözcük Latince aynı anlama gelen marginalis sözcüğünden alıntıdır. Sözcük iki anlama gelir. Birincisi; “Kenara ait, asıl konuya dâhil olmayan, bir kitabın dış...

Türkçülük; İslamsız Türk milliyetçiliği… Yahudi menşeili bir gayretin ürünü olarak (Yahudi’nin yaptığı Türklük ırkını kabul edişten ziyade, Türk’ü İslam’dan koparmak kaydıyla Türk kılığına bürünmek ve Türk’e duhul etmek) rejimin kurucu...

Fikir ve Tarih

Toplumlarda, devletlerde, sistemlerde hegemonyayı kuranlar, kurduranlar, yürütenler, yürüttürenler belirli an’aneleri kaydederler, kaydettirirler. Kayıt altındaki her meseleyi ilmi bir konjonktürde incelerler. Bu incelenen mananın, teorinin, nispi akımın adı...

Murâkabe; iç âlemi kontrol etmek, gözetlemek, dikkati belli bir noktaya toplamak gibi mânâlara gelir. Tasavvufta “kalbi ona zarar veren şeylerden korumak, ‘Allah her an beni görüyor, kalbime nazar ediyor.’ idrâki...

Kırım bizim neyimiz olur sorusunun cevabını anlamak için iki şeyin de anlaşılması gerekir. Birincisi biz kimiz, ikincisi Kırım neresidir? “Biz kimiz”in cevabı kitaplık mahiyette olsa da kısaca ifade etmemizin gerekliliği...

Yeni dünya düzeniyle beraber teknolojinin hayatımızdaki yeri yadsınamaz hale geldi. Elimizi attığımız her yerden teknolojinin etkisini görmeye başladık. Haberleşmekten günlük ev aletlerine kadar her yerde teknoloji var. Teknolojinin olmadığı bir...

“Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler, ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir.” (Ahzab-72)

Evet, bu emanet yüklenişiyle...

Son Tweetler

“Kolpayı bırakalım... DEİZM DEĞİL, KEMALİZM YAYILIYOR!” Manşetini kapağına taşıdığımız Ocak sayımız çıktı! Kitapyu… https://t.co/e5tFs4uInn
Nakış, Nakkaş ve Usul - Büşra Sırca Seriyye Dergisi - Aralık 2020 https://t.co/8mLW8MqkWi
"Ömer gündüz uyursa ümmet helâk olur, gece uyursa kendisi helâk olur." Hazreti Ömer
Takip Et Seriyye Dergisi on Twitter

Dergiler

Servet Turgut'un Kaleminden