Gönlüm vatanıma hasrettir arkadaş

Düşman namlunun ucunda haydi savaş

An dursun bir an,gönüllerden haykırış

Bir nefes yetecek inan sonrası huzura varış

 

Göklerin yeri kuşattığı diyardır bu mekan

Sözlerin oku...

Birkaç asır evvel devlet-i muazzamanın hudutları Adriyatik denizinden Basra Körfezine uzanıyor, Yemen, Trablus-ı Garb, Cezâir-i Bahr-ı Sefîd, Harameyn-i Muhteremeyn, Kalemrev-i Saltanat-ı Seniyye’ye dahil bulunuyordu. Kalbi Haremeyn-i Muhteremeyn’den atan uzuvları 3...

Ezelden ebede kadar bir aşk medeniyetiyiz biz. Anamız, vatanımız, yârimiz aşktır bizim. Uğruna seve seve, mü'mince gülümseyerek canımızı vereceğimiz vatanımız aşktır. Vatan sevgisi aslında en başta dinini, atanı, aileni; daha...

Devletin sermaye akışına müdahalesinin gerekip gerekmediği, değişen konjonktürler(daralma-refah dönemleri) nezdinde  geçerliliğini koruyan bir tartışma unsurudur. Malumunuz; buhranlardan, keşiflerden, teknolojinin gelişmesinden, dünya savaşlarından mütevellit, hissesinde menfi manada kırılmalar yaşanan dev ekonomilerin...

Üstadımız Necip Fazıl Kısakürek zaman sırrını tarif ederken burgu şekline benzetir. Düz bir cetvel gibi değil de burgulanmış bir tel gibi. Zamandan bahsederken şöyle bir örnek verir: Hipodromda yapılan bir...

Rabıta, irtibat kurmaktır. İrtibat, raptiye ve ribat ile aynı kökten gelir. Rabıtayı umumi ve hususi olarak iki yönden inceleyebiliriz;

Umumi veçhesi bakımından; bir mefhumu hayalinde zinde tutmak, ruhun kalbinden sürekli...

Homo Politicus kavramının tanımına ve Antik Yunan kökenlerine neredeyse hiç dokunmadan günümüz Türkiye’sinin gündelik hayatındaki karşılığından bahsedeceğim. Bunu yaparken de hususen üzerine eğilmek istediğim bir grup var ki onlarda istikbalin...

İnsan ömrü, iki ana aktörün -doğum ve ölüm- arasına âdeta sıkıştırılmış kısa bir vakitten ibâret… Bu iki aktör arasına sıkıştırılmış hâlde duran zaman mefhumu hiç durmadan devamlı ilerlemekte, öyle ilerlemekte...

Son Tweetler

İslam'ın Pavlus'u Fethullah Gülen - Kamil Altıntaş Seriyye Dergisi - Mart 2020 https://t.co/CMk516zi12 https://t.co/KaQ92xbhXQ
Kadem Fili Ve Kutsal Marula Ağacı - Servet Turgut Seriyye Dergisi - Mart 2020 https://t.co/HAmpguOf2Y https://t.co/z5Z4CGiWyD
Türk Televizyonları - Servet Turgut Seriyye Dergisi - Mart 2020 https://t.co/0gBKLTZz9l https://t.co/sTEv6JFBhx
Takip Et Seriyye Dergisi on Twitter

Dergiler

Servet Turgut'un Kaleminden