Aza razı olmak, azgın azınlığın bizi yok etmek için ihtiyaç duyduğu motivasyon ateşini körüklemek demektir. İslam’ın “kabul” ve “ret” hususundaki tavrı; ya hep,...

     Yüce Kitabımız, Allah Kelamı, Kuran-ı Kerim, arapça bir sözcük olan '' Kuran '', okumak, ezbere okumak, biraraya getirmek anlamlarına gelir. 23 senede inen Yüce Kitabımız Kıran-ı Kerim asırlardır tahrif...

            23 Haziran'da yenilenen İstanbul seçimleri vesilesiyle bu gidişin hayra alamet olmadığını gören muhafazakâr camiada ufak da olsa bir sorgulama başladığını gözlemliyoruz. Herkes kendi penceresinden hadiseleri yorumluyor, 9 puanlık farkla...

            İnsanın dünyaya merhaba demesiyle birlikte ait olduğu ve her haliyle içinde var olduğu cemiyet onun adeta ikinci rahmi. İç içe ve ayrılmaz iki kavram cemiyet ve fert. Birbirinden bağımsız...

Sözlükte “istemek” anlamındaki “arv” kökünden gelen urve; “kova ve testi kulpu, düğme iliği, develerin bağlandığı kök salmış ağaç” demektir. Tutunulan nesneye de “urâ” denir. “Arv” kökünün bu açıklamalara göre “bir...

Düşünmek, düşünmek, düşünmek… İslam medeniyeti, düşünmek ve tefekkür etmek temeli üzerine inşa edilmiştir… İlahi ve beşeri bütün keşifler, kalp ve kafa cehdiyle, mevzu bahis hususun üzerinde düşünceyi teksif ederek elde...

Siyaset, tarih boyunca muhtelif eller tarafından farklı şekillerde yorumlanarak günümüze kadar seyretmiştir. Her düşünüş ve inanış biçimi siyaset ilmini, kendi mefhumlarıyla yorumlamıştır. Siyaset, insan hayatının her alanına yayılan ve her...

Asırlardır Ruslara karşı mücadele eden yiğit insanlar coğrafyası ve yine asırlardır İslam’ın vakarını, heybetini, şecaatini çok ağır bedeller ödeyerek muhafaza eden yiğitler… Evet, Çeçenistan coğrafyası ve Çeçenler…

Müslümanların gücünü, kuvvetini...

Son Tweetler

Ölüm Orucu Bağlamında; Kemalist CHP, DHKP-C Ve Aleviler - Servet Turgut Seriyye Dergisi - Mayıs 2020… https://t.co/fvgym5JdOE
Durmuş Durduyan Mı, Oğuzhan Asiltürk Mü, Rüstemhan Sefilfars Mı? - Servet Turgut Seriyye Dergisi - Mayıs 2020… https://t.co/VI802fQXTN
Kemalizm'in, Ümit Kestiklerinden Misiniz? - Servet Turgut Seriyye Dergisi - Mayıs 2020 https://t.co/AvzE3Gha0c https://t.co/wg99L2zJYV
Takip Et Seriyye Dergisi on Twitter

Dergiler

Servet Turgut'un Kaleminden