Ezelden ebede kadar bir aşk medeniyetiyiz biz. Anamız, vatanımız, yârimiz aşktır bizim. Uğruna seve seve, mü'mince gülümseyerek canımızı vereceğimiz vatanımız aşktır. Vatan sevgisi aslında en başta dinini, atanı, aileni; daha...

Devletin sermaye akışına müdahalesinin gerekip gerekmediği, değişen konjonktürler(daralma-refah dönemleri) nezdinde  geçerliliğini koruyan bir tartışma unsurudur. Malumunuz; buhranlardan, keşiflerden, teknolojinin gelişmesinden, dünya savaşlarından mütevellit, hissesinde menfi manada kırılmalar yaşanan dev ekonomilerin...

Üstadımız Necip Fazıl Kısakürek zaman sırrını tarif ederken burgu şekline benzetir. Düz bir cetvel gibi değil de burgulanmış bir tel gibi. Zamandan bahsederken şöyle bir örnek verir: Hipodromda yapılan bir...

Rabıta, irtibat kurmaktır. İrtibat, raptiye ve ribat ile aynı kökten gelir. Rabıtayı umumi ve hususi olarak iki yönden inceleyebiliriz;

Umumi veçhesi bakımından; bir mefhumu hayalinde zinde tutmak, ruhun kalbinden sürekli...

Homo Politicus kavramının tanımına ve Antik Yunan kökenlerine neredeyse hiç dokunmadan günümüz Türkiye’sinin gündelik hayatındaki karşılığından bahsedeceğim. Bunu yaparken de hususen üzerine eğilmek istediğim bir grup var ki onlarda istikbalin...

İnsan ömrü, iki ana aktörün -doğum ve ölüm- arasına âdeta sıkıştırılmış kısa bir vakitten ibâret… Bu iki aktör arasına sıkıştırılmış hâlde duran zaman mefhumu hiç durmadan devamlı ilerlemekte, öyle ilerlemekte...

SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı)… Uzaktan kontrol edilebilen, mühimmat yüklenebilen, manevra kabiliyeti iyi olan ve en önemlisi de insansız türden bir hava aracı… Ülkemizin Suriye’de yürüttüğü mücadelenin büyük bir yükünü...

Tarsuslu bir Yahudi olan Pavlus (Saint Paul), Hazreti İsa’nın çağdaşıdır. Pavlus, Hak İseviliği tahrif ederek onun yerine, Yunan Paganizmi ile Yahudi öğretilerinin karışımından yaptığı bir bulamaç olan Hristiyanlığı koymuştur. Bu...

Son Tweetler

Ölüm Orucu Bağlamında; Kemalist CHP, DHKP-C Ve Aleviler - Servet Turgut Seriyye Dergisi - Mayıs 2020… https://t.co/fvgym5JdOE
Durmuş Durduyan Mı, Oğuzhan Asiltürk Mü, Rüstemhan Sefilfars Mı? - Servet Turgut Seriyye Dergisi - Mayıs 2020… https://t.co/VI802fQXTN
Kemalizm'in, Ümit Kestiklerinden Misiniz? - Servet Turgut Seriyye Dergisi - Mayıs 2020 https://t.co/AvzE3Gha0c https://t.co/wg99L2zJYV
Takip Et Seriyye Dergisi on Twitter

Dergiler

Servet Turgut'un Kaleminden