Mülayim Çatpınar

Mülayim Çatpınar

Suyun Ötesi

24 Ağustos 2020

Son zamanlarda yeniden gündeme oturan “suyun ötesi” meselesi milliyetçilik-dindarlık denkleminde efkarı umumiyenin yönünü teksif ve telkin ettiği toplum mühendisliğine soyunmuş vasatın altı mesabesinde bir istikamet belirten aydınların ekseninde İslami ve...

Tarih-i Tahrip

28 Mart 2020

Birkaç asır evvel devlet-i muazzamanın hudutları Adriyatik denizinden Basra Körfezine uzanıyor, Yemen, Trablus-ı Garb, Cezâir-i Bahr-ı Sefîd, Harameyn-i Muhteremeyn, Kalemrev-i Saltanat-ı Seniyye’ye dahil bulunuyordu. Kalbi Haremeyn-i Muhteremeyn’den atan uzuvları 3...

Medeniyet şu günlerde toplumun; muhtelif dernek, vakıf, kulüp vs. STK’lerin unutulmuş bir akşam tanışıklığının derbederliği ile uyanıp gözlerini açmaya başlaması ile hatırladıkları ve yanına eklemlenen çeşitli kavramlar ile son yıllarda...

Son Tweetler

Biz, Anadolu'nun gerçek sahipleri ve varisleriyiz... https://t.co/XSGuWDQyZI
Bir Nefes - Mehmet Emin Yolcu Seriyye Dergisi - Aralık 2020 https://t.co/U08BWCS4AH
Mütefekkir ve Mütekebbir - M. Sefai Aydoğdu Seriyye Dergisi - Aralık 2020 https://t.co/8pQOH5JfbZ
Takip Et Seriyye Dergisi on Twitter

Dergiler

Servet Turgut'un Kaleminden