Mülayim Çatpınar

Son zamanlarda yeniden gündeme oturan “suyun ötesi” meselesi milliyetçilik-dindarlık denkleminde efkarı umumiyenin yönünü teksif ve telkin ettiği toplum mühendisliğine soyunmuş vasatın altı mesabesinde bir istikamet belirten aydınların ekseninde İslami ve…...
Birkaç asır evvel devlet-i muazzamanın hudutları Adriyatik denizinden Basra Körfezine uzanıyor, Yemen, Trablus-ı Garb, Cezâir-i Bahr-ı Sefîd, Harameyn-i Muhteremeyn, Kalemrev-i Saltanat-ı Seniyye’ye dahil bulunuyordu. Kalbi Haremeyn-i Muhteremeyn’den atan uzuvları 3…...
Medeniyet şu günlerde toplumun; muhtelif dernek, vakıf, kulüp vs. STK’lerin unutulmuş bir akşam tanışıklığının derbederliği ile uyanıp gözlerini açmaya başlaması ile hatırladıkları ve yanına eklemlenen çeşitli kavramlar ile son yıllarda…...

Son Tweetler

İstanbul Sözleşmesi'ne İtiraz, Ak Parti'yi Yıpratmak İçin mi? - Servet Turgut Seriyye Dergisi - Eylül 2020 https://t.co/o7DQGnaarY
Hangi Hukuk ve Kim, Kimin Arkasında? - Servet Turgut Seriyye Dergisi - Eylül 2020 https://t.co/kla8qXttDa
Mutlak Fikir ve Nükleer Başlık Meselemiz - Servet Turgut Seriyye Dergisi - Eylül 2020 https://t.co/KGZrshPAkk
Takip Et Seriyye Dergisi on Twitter

Dergiler

Servet Turgut'un Kaleminden