Enes Selim İrez

Dünya, farklı zamanlarda, farklı şahsiyet ve medeniyetlerin hâkimiyeti altına girmiş; bunun neticesinde insanların yaşama biçimlerinde de farklılıklar olmuştur. Bu farklılıkların nedenini zamanın bir dilimi olan çağa bağlı olarak gerçekleştiğini iddia…...
Murâkabe; iç âlemi kontrol etmek, gözetlemek, dikkati belli bir noktaya toplamak gibi mânâlara gelir. Tasavvufta “kalbi ona zarar veren şeylerden korumak, ‘Allah her an beni görüyor, kalbime nazar ediyor.’ idrâki…...
Bilindiği üzere, son yıllarda sıkça dile getirilen ve son olaylardan sonra sosyal hayatın sınırlandırılmasıyla birlikte gündemde olan bir mesele var. İnsanın neler ile mutlu olabileceğini araştıran, bulmaya çalışan pozitif psikoloji.…...
Nur Sûresi 31. ayet-i kerimede Allahu Teâlâ, Mü’min kadınlara ithafen: “Gözlerini haramdan sakınsınlar, iffetlerini korusunlar, açıkta kalanlardan başka süslerini göstermesinler, başörtülerini yakalarının üzerinden bağlasınlar, kendi mahremleri dışında kimseye süslerini göstermesinler.”…...
Kur’an-ı Kerim’de Hz. Yusuf’un (as) kardeşleri tarafından kuyuya atıldıktan sonra yoldan geçen bir kervanın onu bulduğu ve Mısır’da köle olarak satıldığı bildirilmektedir. Hz. Yusuf’un (as) yaşamış olduğu dönem milattan yüzyıllar…...
Peygamber Efendimiz’i (sav) görmüş veya O'nun (sav) bir kez olsun nazarları altına girip iman etmiş müminlere sahabe denilir. Sahabenin, sahabe olmayanlara üstünlüğü ise yıldızların arzda bulunanlara üstünlüğü gibidir. Nitekim Allah…...
Hazreti Ömer (ra) anlatıyor: “Nebi (sav)’nin huzuruna birtakım esirler gelmişti. Bunların içinde emzikli, çocuğunu kaybetmiş bir kadın vardı. O, göğsünde biriken sütü sağıyor diğer çocuklara veriyor, emziriyordu. Bu kadın, esirler…...
İnsan ömrü, iki ana aktörün -doğum ve ölüm- arasına âdeta sıkıştırılmış kısa bir vakitten ibâret… Bu iki aktör arasına sıkıştırılmış hâlde duran zaman mefhumu hiç durmadan devamlı ilerlemekte, öyle ilerlemekte…...

Son Tweetler

RT @SeriyyeVakfi: YAHUDİ KİMDİR, KUDÜS KİMİNDİR? Servet Turgut | Hitabeler-17 Şimdi Youtube'da yayında! Hitabenin tamamını izlemek için…
Mücahit bir Sofi: Seyyid Ahmet es-Senusi - M. Sefai Aydoğdu Seriyye Dergisi - Nisan 2021 https://t.co/XOgWb3lf4j
Çağdaşlık, Çağ Dışılık Ve Hakikat - Enes Selim İrez Seriyye Dergisi - Nisan 2021 https://t.co/OgbAO559UF
Takip Et Seriyye Dergisi on Twitter

Dergiler

Servet Turgut'un Kaleminden