Bu sayfayı yazdır

"Türk Politikası"nda Asalet Değil, Rezalet Kaim!

Yazan: 29 Nisan 2022 374

Türkiye’de, biri kötülük pisleyen ajan, diğeri pislenmiş bu kötülüğü afiyetle yiyen ahmak, ilki sayıca haliyle az ve ikincisi sayıca haliyle çok iki zümre var ve bunlar, her şeyin hakikatini birlikte ters yüz etmekteler…

Mesela; Rusya-Ukrayna savaşı patlak verince ilk zümre, ilk elden silah taşıyan, haki üniformalı sarışın bir Ukraynalı kadın ile nargile içen bir grup esmer adam resmini yan yana koyuyor ve altına “Ukraynalı kadınlar bile vatanları için savaşırken, savaştan kaçan Suriyeli erkekler keyf yapıyor!” diye yazdıktan sonra bu resmi, kurulu teknik altyapıları üzerinden kamuya servis ediyor…

Başka ve karşıt cenahın elinden çıkma başka bir misal mi? Mesela kalkıp domatesin Almanya’daki kilo ücretini 4,49 Euro olarak yazıp, bu rakamı 72 olarak Türk Lirasına çeviriyor ve sonra birim fiyat gerçeğini gizleyip, dahası Almanya’daki asgarî ücretin Türk Lirası cinsinden ne ettiğini de görmezden gelip altına “Almanya’da domates Türkiye’den pahalı!” diye yazıyor ve görseli servis ediyorlar…

İlk misalde Ak Parti aleyhine ve ikinci misalde Ak Parti lehine olarak tecelliye gelen-getirilen bu hakikat ters yüz ediciliği maatteessüf Türkiye’de iş görmektedir ki; bu hem Türkiye’de vatandaşın zekâ vasatı hakkında hüzünlendirici bir manzara tenazur etmekte, hem de Türkiye’de her hakikate tecavüz etme makamındaki mütecavizin “Türk Politika”sının şahsında teşahhus ettiğini göstermektedir…

Yani “Türk Politika”sında, vatandaşı hakikate ikna ederek onunla beraber hakikatli yol yürüme asaleti kaim değildir de, vatandaşa yalanı yutturarak onu yürüdüğü yola yolluk eyleme ve sonra da o yolu nefsanî menfaati uğruna yürüme rezaleti kaimdir…