Melih Mercan

FİKİR VE SİYASET Günü kurtarma siyasetinin çalkantılı durumuna değil; siyaseti inhisarı altına alıp istikamet ve hareket kuvvesi verecek ve kuvveyi fiile tevcih edecek tamamlanmış fikir manzumesine bağlı olmak gerekir. Siyaset,…...
İslam’ın hak din olarak Peygamber Efendimiz’e (s.a.v) bildirildiği zamandan itibaren “İslamiyet yayılmasın, insanlar hak din olarak kabul etmesin, cemiyeti idari, iktisadi, içtimai, siyasi, hukuki ve ahlaki olarak kuşatmasın.” nev’inden muhtelif…...
Bütün haliyle İslam'a nispetli olmayan bir ideoloji, cemiyeti saramaz. Mutlak fikre, en ufak nokta nispetinde dahi açık bırakmadan intisap etmek, fikirlerin membaı olan İslam'a yekûnumuzla isnat ederek, çileler ve türlü…...
İslam’ı ve İslam’ın şeriatını temsil konumunda olan insanları havsalasında, ellerinde katır kesen bıçaklar bulunduran, sakalları kırçıl, dişleri dökük, gözleri şaşı, bakışları cani, yüzleri nursuz insan sureti ile tasavvur edenler, en…...
İki Cihan Sultan’ı Efendimiz (sav) şöyle buyurmuşlardır: “İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş zaman.” (Buhari, Rikak, 1) Fahri Kâinat Efendimizin (sav) asırlar öncesinden…...
Engizisyon, Hristiyanlıktan uzaklaşan, dönen, Hristiyanlığı kabul etmeyen ve Hristiyanlık dinine mugayir davranan, Hristiyanlığa göre hareket etmeyen insanları cezalandırmak için Katolik kiliselerince kurulan ve ellerine geniş çaplı yetkilerin verildiği mahkemelerdir. Tam…...
Veli zatların, batıcı doktrinlerin yetiştirmesi olan içimizdeki Brütüsler tarafından hedef tahtası olarak kabul edilip bütün eleştiri oklarının gerilerek mübarek zatların üzerine ok tufanı gibi atıldığı, zamanın en necis dönemlerinde, küfre…...
Müslümanlar olarak en büyük sıkıntılarımızdan birisi de kıymet bilemeyiş… Elimizdeki fırsatlarımızı, vakit bolluğumuzu, sıhhatli yaşamımızı, dinç gençliğimizi miskin davranışlarımızla adeta harcıyoruz. Kendi nefsimiz de bu işin içinde olmakla birlikte mütemadiyen…...

Son Tweetler

RT @SeriyyeVakfi: YAHUDİ KİMDİR, KUDÜS KİMİNDİR? Servet Turgut | Hitabeler-17 Şimdi Youtube'da yayında! Hitabenin tamamını izlemek için…
Mücahit bir Sofi: Seyyid Ahmet es-Senusi - M. Sefai Aydoğdu Seriyye Dergisi - Nisan 2021 https://t.co/XOgWb3lf4j
Çağdaşlık, Çağ Dışılık Ve Hakikat - Enes Selim İrez Seriyye Dergisi - Nisan 2021 https://t.co/OgbAO559UF
Takip Et Seriyye Dergisi on Twitter

Dergiler

Servet Turgut'un Kaleminden