YAŞASIN, GERÇEK TARİKATLAR!

Yazan: 04 Eylül 2020 2390

Geçen gün, İslam’ın, örtülü örtüsüz düşmanları, bir şarlatanı bahane ile “Tarikatlar Kapatılsın” ürümesi yapınca, aklıma hemen Abdulhakim Arvasî Hazretleri geldi…

Hazrete, Tekke ve Zaviyeler Kanunu’ndan kasıtla soruyorlar:

-Efendim, tarikatlar kapatıldı, ne dersiniz?

Ve bulunduğu hikmetin burcundan, cevap veriyor:

-Onlar zaten, kendi kendilerini kapatmışlardı… Hükümetin kapattığı tekkeler değil, boş mekânlardı…

İstanbul namına devrin ruh topoğrafyasını çıkarıcı bu teşhis, her biri kendi iç dünyasında, dışlarını sessiz sedasız tasarruf eden veliler tayfasını elbette yok saymaz ama devrin tarikat ve tekkelerindeki yozlaşmayı mühürler… Bizzat Hazretin kaydettiğine göre zaten tekkelerin çoğu son zamanlarda, İslam’dan bihaber cahillerin eline düşmüştür. Hatta duyun da inanmayın, Abdulhakim Arvasî Hazretleri, İstanbul’a geç gelen bir mürşit olarak ilk manzarada ne ile karşılaşıyor:

“Ben İstanbul’a geldiğimde, Şia’nın sapık görüşlerini tarikat çevrelerine sinik gördüm…”

İşte şu “Tarikatlar Kapatılsın” ürümesine yol veren soytarı da, baştan aşağı Şia tezi ile serencam ederken, ismine Ehl-i Sünnet’ten neşet etme bir tabir ile “tarikat şeyhi” denen birisi… Diyor ki mesela:

“Muaviye’ye muhabbet besleyenler, bizim dergâhımıza gelmesinler…”

Bu kusmuk vasıflı sözün nazarımızda, şu sözden bir farkı yoktur:

“Hz. Ali’ye muhabbet besleyenler, dergâhımıza gelmesinler…”

İşte bize bu ölçüyü veren, Ehl-i Sünnet’in kendisi ve vesilesi de kaydedelim ki; gerçek tarikatlar ve o tarikatların gerçek mürşitleri… Namımıza Abdulhakim Arvasî Hazretleri, İstanbul’a gelişigüzel değil, bir sevk-i ilahi küheylanının sırtına binerek gelmişti. Üstadımız Necip Fazıl Kısakürek’le teması, O’nun Büyük Doğu İdeolocyasını, Ehl-i Sünnet’in en ileri karakolu olarak deruhte etmesi filan, hep bu sevk-i ilahinin bir hasılasıydı…

İşte ben; Büyük Doğu Mektebinin en sıradan talebesi olarak, “Tarikatlar Kapatılsın” ürümesine yol veren sözde Uşşakî Şeyhini, videodan ilk gördüğüm, birkaç dakikalık konuşmasına ilk şahitlik ettiğim anda hakkında, Allah şahittir ki, ilk ve tek olarak şu sundurmalı tabiri kullanmıştım:

“Soytarı, tokatçı p…venk!”

Büyük Doğu’nun, bu en sıradan talebesini bir kenara bırakalım ama zümremize sinik, hakkı batıldan, gerçeği sahteden bu ayırt edicilik hassasının izahı için, Abdulhakim Arvasî Hazretlerinin huzuruna bağlanalım ve O’ndan duyalım:

“Bizim dergâhımızda bulunanlar, sükût içinde otursalar ve sükûttan başka bir şey görmeseler bile, İslam bahsinde âlim geçinen nicesinin hatasını keşfeder, birer birer ortaya dökerler…”

Şimdi; Ali Kalkancı gibi, şambrelden şişirme kendi sahte şeyhlerini kendileri yapıyor, bir güzel şişirdikten sonra çiviyi batırıp patlatıyor ve sonra çıkan gürültüden bahaneyle İslam’a, hak tarikatlara saldırıyorlar!

Azılı ve kronik İslam düşmanlarının canı cehenneme, ama içinde zerre iman, dışında zerre Müslümanlık vasfı taşıdığı halde bu ürümeye ya katılan, ya da buğz etmeyen herkese söyleyelim:

-Yahu, Allah demenin devlet iradesiyle yasak olduğu devirleri de geçelim, yakın zamanda bu ülkenin Diyanet İşleri Başkanı, odasında masa kurdurup, kumarına okey oynuyordu, gerçek veliler ve dahi İslamî terbiye vermek, tebliğ yapmak için arkadan dolanmak zorunda bırakılan hak tarikatlar olmasaydı, suya buv der gibi, İslam’a da gır der geçer, gerçek Müslümanlık ile bütün alakanı gerçekten kesmiş olurdun!

Allah, tarikatların, İslam’ın devleti tarafından denetlendiği günlere bizleri bir kez daha erdirirse (inşallah), tarikat da, devlet de nedir, zaten herkese göstereceğiz…

Ama devir sizin!

Kendi pislik rejiminizin mahsulü sapıkları, soytarıları, dolandırıcıları, üzerlerine bir cübbe, yüzlerine bir sakal taktıktan sonra gösterin bakalım kalabalıklara!

İşte en son ki, sahte Uşşakî Şeyhi, soytarı ve tokatçı p…venk de, sizin mahsulünüz, bizim değil…

O yüzden sizin gibi hayasızlıktan değil, vakarımızdandır ki, utanmıyoruz…

Gerçek Velilere, mürşitlere ve rejime rağmen onlar etrafında deruhte olmuş gerçek tarikatlara selam, onları karalamak için Kemalizmin apış arasında klonlanan sahte şeyh ve tarikatlara da lanet olsun…

Son Tweetler

”Bir hasret mevzuu olarak AZERBAYCAN... ÇETREFİLLİ SEVDAMIZ” Manşetini kapağına taşıdığımız Ekim sayımız çıktı! K… https://t.co/SqPdSQrWCC
Ağlayan Zaman - Melih Mercan Seriyye Dergisi - Eylül 2020 https://t.co/WJw19QIKDl
Hîcapsız Çağ - Enes Selim İrez Seriyye Dergisi - Eylül 2020 https://t.co/izls3FwUIj https://t.co/aHCy5pqrH9
Takip Et Seriyye Dergisi on Twitter

Dergiler

Servet Turgut'un Kaleminden