Emre Aras

İnsan Tarifi

02 Ağustos 2019
İnsan… Mümkün mü, insana, ıstılahlar aleminden bir tanım koyabilmek? Hangi tarafından yakalayıp izah edelim? İzah etmenin lüzumunu kendimize borç bildiğimiz şu demlerde hangi tavrı takınalım da bir milimlik bir mesafe…...
Devlet Zemini: İdeoloji Tarih boyunca devletlerin önlerine koymuş oldukları hedef, ideal, misyon ve mefkureleri hep var olagelmiştir. Devletler bu ideal ve mefkûreler sayesinde toplumu rahatlıkla olması gerektiği gibi yönlendirebilmiş ve…...
Siyaset, tarih boyunca muhtelif eller tarafından farklı şekillerde yorumlanarak günümüze kadar seyretmiştir. Her düşünüş ve inanış biçimi siyaset ilmini, kendi mefhumlarıyla yorumlamıştır. Siyaset, insan hayatının her alanına yayılan ve her…...
Tüm muhtevasıyla bir insanın hayatını muhatabına aktarabilmek belki de en zor işlerden biri… Hele ki bu insan ilmi ve ameliyle bütün olarak şecaat ve cesaret belirten Mustafa Sabri Efendi gibi…...

Paçozhane

18 Mart 2019
Buram buram hakikat kokan ve hakikat rayihasını muhatabının üzerine sindiren eserleri ancak ve ancak hakikat namına yaşayan, hakikatli adamlar yazabilir. İşte, o da böylesi bir eseri okumak niyetiyle eski adıyla…...
Bir binanın en üst katında demir parmaklı pencerenin, insana zindanı hatırlatması... Ama nasıl bir zindan? Dört köşe oda halinde karşı duvarla arandaki engel olan demir parmaklığa sahip olan bilindik bir…...
İnanmanın Seyriİnsanoğlu fıtratı gereği inanmaya muhtaçtır. İnsana bahşedilen her hassa nasıl su misali yolunu bulamadığı zaman zayi olmaya mahkûmsa, insanın inanmak hassası da mansabına eremediği zaman onca mesafenin kat edilmesine…...

Son Tweetler

Ensarlık Nasibi ve Suriyeliler - Servet Turgut Seriyye Dergisi - Ağustos 2019 https://t.co/mjAIlphXMb https://t.co/FgYKceDvOM
Biz Kime Güvenek, Kime Danıştay’Ak? - Servet Turgut Seriyye Dergisi - Ağustos 2019 https://t.co/1GvucnYTHm https://t.co/EINgRO1u37
İstanbul Müftülüğü, Yeni Bir İşgal Üssü mü? - Servet Turgut Seriyye Dergisi - Ağustos 2019 https://t.co/wMHKhdKY7h https://t.co/yStlOnH9cH
Takip Et Seriyye Dergisi on Twitter

Dergiler