Emre Aras

Emre Aras

İlahî hadlere riayet... Kendisine bigâne kalınınca hudutsuz nasiplere malik olmanın da muhal hale geldiği keyfiyet... Ya da yine kendisine bigâne kalınınca hudutsuz azaba duçar olmanın beraberinde geldiği keyfiyet... İlahî hadlerin...

Gaflet halinin belki de insana en büyük tesiri onu olmadık ruhî sıkıntılara sokmasıdır. İnsan bu belalı halin mengenesindeyse eğer, aslî sıkıntısını idrak edemez. Parmağı kırılan adam misali her dokunduğu yerde...

Garip bir çağdayız vesselam... Hakiki hükümlerin evvela insan şuurundan, ona bağlı olarak da fiilinden koparıldığı bir çağ... Korsan dogmaların idraklerimizde hakikati istila ettiği bir hengâmenin içerisinde mustarip bir şekilde önce...

Sonun Sonu

24 Eylül 2020

Dünya zamanın ahirine doğru seyirde... Öyle bir seyir ki bu, başı sonu muhal... Hududa tâbi mesafeler içre namütenahiye devir... Dünya vasıtası içine hapsettiği her yolcuyu vakti gelince beyaz tabelalı istasyonda,...

Siyasi bağımsızlığı kazanmayı, “işgalden kurtulmuş sayılmak” için yeterli şart olarak görmek ne büyük vehim… İşgale uğramış olmak ya da sömürülmek “güya” şartıyla söyleyelim ki beynelmilel kabullere göre bugün toplumların şerefini...

İnsanlık tarihi, ilahi tecelli hikmetiyle "hak ve batıl” iki kutup halindeki bir tahterevalli oyunudur. Saf manasında hakkın her zaman batıldan üstün olduğu izahtan vareste... Bu durum, hakikate ve batıla meylin...

Öz                          

Yakın bir yüzyıla sonuç yazmak oldukça zor bir iştir. Bu zorluğu aşmanın en kolay yolu o yüzyılı değerlendireceğin tarih algını iyi belirlemektir. Bu yazıda Sovyetlerin dağılmasının nedenlerinin ve etkilerinin...

Zorluk… Ne kadar izafi bir mefhum… Kimine kolay görünen kimine zor… Fakat dünya ki imtihan âlemidir herkesin boyuna göre bir meşakkat libası biçer… İş ki imtihan sırrına vakıf olsun insan…...

O hangi ulvî ruhtur ki, şu bedende hapsedilmiştir?

Şüphesiz o, El-Kevserî’nin ruhudur…

Bu sözler Muhammed Ebu Zehra’nın ağzından İmam Zahid’in yanından ayrılırken kalpten taşarcasına çıkıvermişti…

O zaman, İmam Zahid dünyamızdan...

Bir büyük zâtı anlatmak demek onun hayatını kronolojik bir çizelge üzerinde sayı ve kaba hadise fırçasıyla sunmak demek midir?

Kesinlikle katılmıyoruz…

Allame Kevserî’den bahsedeceksek eğer, gayemiz onun ilmî müktesebattaki nüfuzunu...

Page 1 of 3

Son Tweetler

RT @SeriyyeVakfi: YAHUDİ KİMDİR, KUDÜS KİMİNDİR? Servet Turgut | Hitabeler-17 Şimdi Youtube'da yayında! Hitabenin tamamını izlemek için…
Mücahit bir Sofi: Seyyid Ahmet es-Senusi - M. Sefai Aydoğdu Seriyye Dergisi - Nisan 2021 https://t.co/XOgWb3lf4j
Çağdaşlık, Çağ Dışılık Ve Hakikat - Enes Selim İrez Seriyye Dergisi - Nisan 2021 https://t.co/OgbAO559UF
Takip Et Seriyye Dergisi on Twitter

Dergiler

Servet Turgut'un Kaleminden